فصل سوم: دستگیری حضرت امام، اقدام به موقع موتلفه
مقاله روزنامه اطلاعات و واکنش امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

مقاله روزنامه اطلاعات و واکنش امام خمینی

‏دیری از آزادی امام خمینی نگذشته بود که مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید که از توطئه جدیدی حکایت می‌کرد، در مقاله روزنامه اطلاعات چنین ترسیم شده بود که روحانیت با انقلاب شاه و مردم تفاهم کرده است. امام خمینی - رضوان الله تعالی ‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 119

‏علیه - پس از تکذیب مقاله روزنامه اطلاعات در21 فروردین 43، بی درنگ نماینده‌ای به اداره این روزنامه فرستاد تا توضیح بخواهد که آن مقام روحانی که با انقلاب شاه و آمریکا همراه شده است، کیست؟ مدیر اطلاعات هم با دستپاچگی و وحشت اظهار داشته بود که من هیچگونه اطلاعی در این زمینه ندارم و این سر مقاله از طرف بعضی مقامات دولتی به دفتر روزنامه ارسال شده است و ما هم بناچار همان متن را منتشر کرده‌ایم. امام خمینی هم فشار آوردند که این مطلب باید در روزنامه اطلاعات مورد تکذیب قرار گیرد، در غیر این صورت ممکن است نظر خود را درباره‌ی این روزنامه صریحاً اعلام نمایم. فشار امام خمینی - رضوان الله تعالی علیه - و موضع سرسختانه و آشتی ناپذیر ایشان، رژیم شاه را در فشار گذاشت. رژیم هم که فکر نمی‌کرد اینگونه با سر سختی و پیگیری امام روبرو شود ناچار شد رسماً نماینده‌ای به قم بفرستد و معذرت بخواهد و متعهد شد که دیگر این گونه دروغ پردازیها نشود. ‏

‏سخنرانی حضرت امام خمینی در ذی الحجه 1383 در مسجد اعظم در حضور هزاران نفر از فضلا و طلاب علوم اسلامی‌که در آستانه محرم به سراسر کشور برای تبلیغ اعزام می‌شدند بیان گردید و رفته رفته موج تظلم خواهی از رژیم فاسد شاه را به عموم ملت ایران رساند.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 120