فصل چهارم: کاپیتولاسیون و تبعید امام
پیامد ترور حسنعلی منصور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

پیامد ترور حسنعلی منصور

‏س: ترورحسنعلی منصور چه پیامدی داشت؟‏

‏ج: وقتی امام خمینی به ترکیه تبعید شد، رژیم عده زیادی از روحانیت مبارز و مردم سلحشور و مبارز را بازداشت و به سیاه چالها انداخت و سراسر کشور را خفقان فرا گرفته بود. شاه فاسد بی خرد هم با تکبر رجز خوانی می‌کرد و کشور را جولانگاه بیگانگان قرار داد. این مسائل برای مردم غیور و مسلمان ایران قابل تحمل نبود لذا ‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 145

‏گروه‌های اسلامی تصمیم گرفتند که با اعدام انقلابی افرادی چون حسنعلی منصور، شوک بزرگی به شاه و ایادی او وارد کنند. با این عمل امید تازه‌ای در ملت ایران به‌وجود آمد. با اعدام منصور سراسر کشور را شور و شوق مبارزه فرا گرفت و سران غرب را هم که ایران را جزیره امن لقب داده بودند، شوک بزرگی فرا گرفت. ‏

‏س: شما شاهد ترور بودید؟‏

‏ج: من در جریان امر بودم ولی در صحنه حضور نداشتم. ما پیش بینی کرده بودیم که تشکیلات در معرض خطر قرار نگیرد. به همین سبب اجرای حکم اعدام انقلابی حسنعلی منصور را به شاخه نظامی واگذار کردیم که به تشکیلات آسیبی وارد نگردد. ‏

‏همان ساعت که حسنعلی منصور مورد اصابت گلوله محمد بخارایی قرار گرفت حاج مهدی عراقی به دفتر کار من آمد و گفت: کار تمام شد. ‏

‏س: شاخه نظامی‌جمعیت موتلفه اسلامی‌ تعلیمات و تمرینات نظامی‌را کجا دیده بود؟‏

‏ج: مرحوم شهید عراقی معدنی را از آستان قدس رضوی در آبیک قزوین اجاره کرده بود. این معدن در منطقه زیاران و در بین کوههای مرتفعی قرار داشت. البته تنها حاج مهدی عراقی نبود بلکه شریکی داشت به نام حسین تن ساز که با پدر شهید عراقی کار می‌کرد. پدر شهید عراقی کوره آجرپزی داشت و معدن زیاران را حاج مهدی عراقی با حسین تن ساز شریک بود، شاخه نظامی‌جمعیت موتلفه در همان کوههای زیاران که پرنده‌ای پر نمی‌زد، تمرینات نظامی‌ انجام می‌دادند. ‏

‏س: اسلحه را از کجا تهیه می‌کردید؟‏

‏ج: البته اسلحه قاچاق وجود داشت، اما اسلحه‌ای که محمد بخارائی با آن منصور را مورد هدف قرار داد از آقای هاشمی رفسنجانی گرفته بودیم. جریان آن از این قرار بود که یکی از روز‌ها به اتفاق حاج مهدی به منزل آقای هاشمی‌رفسنجانی در قم رفتیم. آقای هاشمی‌در جریان برنامه‌ ترور سران رژیم فاسد شاه قرار گرفت، منزل ایشان هم در خیابان صفائیه قم بود. در همان دیدار ایشان دو قبضه اسلحه که در اختیار داشت به ما تحویل داد که ما تحویل شاخه نظامی‌دادیم. ‏


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 146

‏س: آقای هاشمی ‌اسلحه را از کجا تهیه کرده بود؟‏

‏ج: آقای هاشمی دوستان زیادی داشت. در این موارد لزومی‌ نداشت که کنکاش کنیم که اسلحه از کجا تهیه شده است. ‏

‏س: روحیه آقای هاشمی ‌در این موارد چگونه بود؟ ‏

‏ج: آقای هاشمی‌ از شجاعت و سعه صدر بالائی برخوردار بود و این نکته همیشه برای ما جالب بود. ‏

‏س: اسلحه‌هائی که آقای هاشمی ‌به شما تحویل داد از چه نوعی بود؟‏

‏ج: دو قبضه اسلحه کلت کمری بود.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 147