فصل ششم: از شهرک سالاریه تا مدرسه رفاه
برگزاری نماز با شکوه عید فطر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

برگزاری نماز با شکوه عید فطر

‏س: یکی از مهمترین برنامه‌های مسجد قبا برگزاری نماز باشکوه عید فطر و راهپیمایی پس از آن است که تاثیر مهمی در‏‎ ‎‏سرعت دهی به انقلاب داشت. اگر در خصوص برگزاری نماز آقای بهشتی، آقای باهنر و یا آقای مفتح مسائلی را عنوان کردند یا صحبت‌هایی را شنیدید یا جلساتی داشتید بیان بفرمایید: ‏

‏ج: البته همانطور که قبلاً عرض کردم برنامه‌های مسجد قبا در هیئت امنا مسجد طرح و پس از بحث و بررسی اجرا می‌شد. ‏

‏به‌تدریج مسجد قبا تبدیل به یک کانون مبارزه شد و فعالیت‌های مبارزاتی در آنجا شکل گرفت. تا رسیدیم به آن نماز معروف عید فطر سال 57. برای برگزاری نماز عید فطر در فکر بودیم که کجا را در نظر بگیریم تا اینکه دوستان یک قطعه زمین بزرگی در تپه‌های قیطریه که مشرف به خیابان شریعتی بود را معرفی کردند. این منطقه هم جای مناسبی بود و هم خیلی وسیع. البته سنگ و شن درشت زیاد داشت. گفتیم این را با بچه‌ها حل می‌کنیم لذا این محل را کاملاً صاف کردیم. در جلسه هیئت امنا تصویب شد که نماز عید فطر را آنجا دایر کنیم. باور کنید که بچه‌های ما با دست، دانه دانه سنگ‌های آنجا را بر می‌داشتند، حتی تا آن شب آخر هم پلیس می‌آمد مرتب مانع می‌شد؛ پوزخند هم می‌زد و می‌گفت شما می‌توانید اینجا نماز دایر کنید؟ ولی ما با یک اعتقاد محکمی نماز را برگزارکردیم و از آقای باهنر هم دعوت کردیم. ‏

‏س: نماز عید فطر به امامت آیت‌الله مفتح خوانده شد؟‏

‏ج: بله، آقای باهنر هم سخنران بود. ‏

‏س: عده زیادی شرکت کردند؟‏

‏ج: بله، جمعیت عظیمی شرکت کرده بودند. ‏

‏س: حضور نیروهای امنیتی و گارد منجر به درگیری نشد؟‏

‏ج: پس از اتمام سخنرانی دکتر باهنر، جمعیت از بالای تپه سرازیر شد، نیروهای امنیتی در پایین تپه جمع بودند ما هم نگران بودیم. وقتی جمعیت کثیر به پایین رسید آنها گاز اشک آور زدند ولی مردم اصلاً خم به ابرو نیاوردند همین‌طور مستحکم‏

‏ ‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 212

‏جمعیت عظیم حرکت کرد تا وقتی آمدیم سه راه پاسداران (معروف به سه راه ضرابخانه) ؛ اینجا سربازها با تانک ایستاده بودند؛ زنانی که همراه جمعیت بودند شاخه‌های گل به طرف سربازان پرتاب کردند و شعار دادند: برادر ارتشی چرا مسلمان ‌کشی. خلاصه به هر ترفندی بود راه باز شد. البته در اینجا بایستی به این نکته اشاره کنم که بدنه ارتش مسلمان بود. بنابراین مسجد قبا یک کانون مستحکمی شد. آن مرگ برشاه‌هایی که مردم دسته‌جمعی می‌گفتند و رژیم را متزلزل کرد، از همین جا شروع شد. در همان راهپیمایی روز عید فطر شعار دادند و قرار روز 17 شهریور را گذاشتند. ‏

‏س: فرمودید که سخنران نماز عید فطر شهید باهنر بود. در این سخنرانی صحبتی از امام هم شد؟ ‏

‏ج: البته دقیق یادم نیست اما آنچه مسلم است تمام این مراسم برای این بود که مردم را در صحنه مبارزه با شاه نگه دارند و بی شک ادامه راه امام جزء اصول ما بود. امامی که مصمم بود رژیم فاسد شاه را نابود کند. ‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 213

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 214