فصل هفتم: دیدار با امام خمینی در نوفل لوشاتو
چهارصد ژاندارم در نوفل لوشاتو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

چهارصد ژاندارم در نوفل لوشاتو

‏س: حفاظت از محل اقامت امام با چه کسی بود؟‏

‏ج: قویترین پلیس فرانسه ژاندارم است. چهار صد ژاندارم در 24 ساعت، حفاظت امام را به عهده داشتند. من رئیس مرکز امنیتی پاریس را که در فیلم‌های مربوط به آن ایام در تلویزیون نشان می‌دهد می‌شناسم. این شخص از24 ساعت بدون اغراق 18 الی 20 ساعت را در محل حضور داشت و مراقب اوضاع بود. امام که می‌آمد، ژاندارم‌ها خیابان را می‌بستند. در فرانسه برای کسی جز رئیس جمهور این کار را نمی‌کنند اما این کار برای امام انجام گرفت. این چهار صد ژاندارم در سه شیفت از امام حفاظت می‌کردند. گاهی شب‌ها چون اداره آنجا در دست ما بود می‌آمدند و می‌گفتند: ما خبرهایی شنیدیم و می‌خواهیم خانه امام را بصورت حلقه نظامی‌حفاظت کنیم. ما هم بر حسب وظیفه این مساله را با امام مطرح کردیم، ایشان هم فرمودند: اختیار با شما است ما هم اجازه ‌دادیم اینها شب تا صبح مثل یک حلقه مسلح، دور محل سکونت امام را حفاظت کنند. فرانسوی‌ها در این زمینه خیلی خدمت کردند. ‏


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 230

‏س: آیا دولت فرانسه دخالتی در امور داشت و یا اینکه فقط محافظت و امنیت محلی از امام را تامین می‌کرد؟ ‏

‏ج: خیر، فقط بحث محافظت و امنیت امام بود. البته آن دو سه روز اول که امام پاریس بودند دولت فرانسه از مصاحبه و مراجعات جلوگیری ‌کرد، ولی بعد که امام به ویلای نوفل لوشاتو تشریف آوردند از آنجا که یک ده ییلاقی خوش آب و هوا و دور از پاریس بود دخالت‌ها کمتر شد. بدین ترتیب نوفل لوشاتو تبدیل به مرکز و کانون خبری سراسر دنیا شد و شخصیت‌های متعددی از سراسر دنیا به آنجا مراجعه ‌کردند، بنابراین نوع مراقبت و حفاظت ژاندارم فرانسه فرق کرد.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 231