فصل هفتم: دیدار با امام خمینی در نوفل لوشاتو
نوفل لوشاتو کانون خبری سراسر دنیا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

نوفل لوشاتو کانون خبری سراسر دنیا

‏امام در مدتی که در نوفل لوشاتو حضور داشتند ندای حق طلبی خودشان را به گوش مردم سراسر دنیا رساندند. امام خمینی اعتراضشان را به جهانیان از طریق سیصد تا چهار صد خبرنگاری که روزانه در نوفل لوشاتو در تردد بودند، اعلام کردند. رژیم شاه که بشدت عصبانی بود کاری نمی‌توانست انجام بدهد. ولی امام همه جنایات رژیم پهلوی را نقش بر آب کرد. در مجموع امام در فرانسه سکوی مناسبی برای تظلم خواهی ملت ایران بدست آورده بود. ‏

‏نوفل لوشاتو یک کانون خبری برای سراسر دنیا شده بود. اگر میلیاردها تومان خرج می‌کردند نمی‌توانستند این زمینه را فراهم کنند، قیام و نهضت امام خمینی یک پدیده جدیدی در جهان بود. سیمای عارفانه امام آن قدر جاذبه داشت که هر کسی با او روبرو می‌شد جاذبه امام او را می‌گرفت و به راحتی نمی‌توانست او را رها کند. عرفا می‌گویند که انسان‌ها چون ذهنیتشان پاک است وقتی به هم می‌رسند همدیگر را نمی‌شناسند یا می‌گیرد یا رد می‌کند. بارها اتفاق افتاده است کسی را نمی‌شناسی ولی برق او تو را می‌گیرد، امام خمینی آن سیمای عارفانه‌اش و جاذبه‌اش همه کس را ‌گرفت و آن کلام حقی که می‌گفت چنان اثر‌گذار بود که انسان را رها نمی‌کرد و کسی که با ایشان روبرو می‌شد آن جاذبه در او تاثیر می‌گذاشت. ‏


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 231

‏س: علیرغم اینکه خیلی از افرادی که برای دیدار امام به فرانسه می‌آمدند با زبان فارسی بیگانه بودند این حالت وجود داشت؟ ‏

‏ج: بله، جاذبه امام و آن سیمای ملکوتی همه را تحت تاثیر قرار داد و در مواقعی هم که ضرورت داشت مترجم حضور پیدا می‌کرد. ولی این سیما و چهره امام و آن کلام حقی که از او ساطع می‌شد، تاثیرگذار بود. ‏

‏س: هنگامی که در نوفل لوشاتو حضور داشتید با توجه به جمع اندک افرادی که به گرد حضرت امام حلقه زده بودند، ایشان برای شما و دوستان و گروه‌های دیگر در اداره آینده حکومت توصیه و رهنمودی داشتند؟ ‏

‏ج: اصولاً امام خمینی این معمار مجدد اسلام ناب محمدی، راه رسیدن به حکومت اسلامی را کاملاً ترسیم کرده بود و همه کسانی که در آن حدود چهار ماهی که امام خمینی در نوفل لوشاتو بودند از جمله شخصیت‌هایی مانند دکتر بهشتی، آیت‌الله صدوقی و دیگران که به پاریس آمدند خط و راه آنها را تعیین کرده بودند. مثلاً دکتر بهشتی قبل از آمدن به پاریس به عنوان عضو شورای انقلاب تعیین شده بودند.‏

‎ ‎

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 232