فصل هفتم: دیدار با امام خمینی در نوفل لوشاتو
آیت الله بهشتی در نوفل لوشاتو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

آیت الله بهشتی در نوفل لوشاتو

‏س: شهید بهشتی در نوفل لوشاتو چند روز ماند؟‏

‏ج: فکر می‌کنم پنج، شش روز. ‏

‏ایشان عضو شورای انقلاب بودند. این اعضا قبل از تشریف فرمائی امام به ایران مشخص شده بودند. دکتر بهشتی یکی از ایدئولوگ‌های نظام بود، بنابراین سفر ایشان به فرانسه مهم بود. برای آن که سامان دادن به گروه‌هائی که در آن زمان در ایران فعالیت داشتند خیلی ضروری بود. از طرف دیگر دکتر بهشتی می‌خواست امام را در جریان خیلی از امور قرار دهند. در آن روزها مرحوم دکتر بهشتی و مطهری، آقای هاشمی رفسنجانی، دکتر باهنر و آقای خامنه‌ای، از چهره‌های بارز انقلاب بودند و کارها نوعاً از طریق اینها شکل می‌گرفت. ماها هم در نبود امام با همین افراد مشورت می‌کردیم. ‏


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 232

‏س: وقتی شهید بهشتی به ایران بازمی‌گشت توصیه‌ای نداشت؟ ‏

‏ج: چرا، دکتر بهشتی از اینکه اداره نوفل لوشاتو به ما سپرده شده بود با شناختی که از بنده و مهدی داشتند خوشحال بودند، ایشان عضو فقهی شورای مرکزی موتلفه بودند به همین خاطر در خصوص ورود امام به کشور مفصل با ایشان صحبت کردیم تا زمینه آمدن حضرت امام به ایران را فراهم کنیم، ما مطمئن بودیم که تشریف فرمائی امام به ایران و با استقبال چندین میلیونی نیاز به پیش بینی‌های لازم دارد. ‏

‏س: پس یکی از دلایل آمدن شهید بهشتی به ایران مهیا کردن شرایط ورود امام به ایران بود؟‏

‏ج: بله، مرحوم شهید دکتر بهشتی مدیر قدرتمندی بود.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 233