فصل هفتم: دیدار با امام خمینی در نوفل لوشاتو
امام خمینی تابع قوانین بودند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

امام خمینی تابع قوانین بودند

‏س: ما شنیدیم که حضرت امام در طول اقامتشان در فرانسه تابع قوانین و مقررات آن کشور بودند، مثلاً در رابطه با ذبح شرعی، حضرت امام گفته بودند، تابع مقررات باشید؟ ج: ضمن اینکه ظواهر و مقررات آنها را بایستی رعایت می‌کردیم ذبح ما بر اساس شرایط اسلامی بود. ‏

‏س: بله، ولی حالا لب خیابان مثلاً گوسفند را سر ببرند گویا این کار مخالف با قوانین کشور فرانسه بود؟‏

‏ج: بله، اینها را منع کردند. ما به لحاظ شئونات اسلامی‌سعی مان بر این بود که خلاف قوانین دولت فرانسه عمل نکنیم. ما گوسفند می‌خریدیم و در داخل ذبح می‌کردیم. چون ما نمی‌توانستیم از ذبح غیر شرعی آنها استفاده کنیم. حتی در مواردی دانشجویان خارج ازکشور از تلفنها با یک روشی استفاده می‌کردند که وجهی پرداخت نکنند، وقتی از امام در این مورد سئوال شد، ایشان منع کردند که با این شیوه از تلفنها در کشورهای خارجی استفاده نکنند و مکرر فرمودند: نباید این کار را کرد. ‏

‏س: دانشجویان به چه طریق این کار را انجام می‌دادند؟‏

‏ج: در موقع استفاده کردن از تلفن ظاهراً شیئی را در دستگاه تلفن قرار می‌دادند که وجهی پرداخت نکنند. ‏

‏س: خود دانشجویان این مساله را سئوال کردند؟‏


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 238

‏ج: بله، ‌آمدند از حضرت امام سوال کردند و ایشان هم نهی کردند. گفتند، این کار را انجام ندهید و تابع مقررات همان کشور عمل کنید.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 239