فصل هشتم: بازگشت از فرانسه و سازماندهی کمیته استقبال
نحوه ورود و استقبال از امام در فرودگاه مهرآباد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

نحوه ورود و استقبال از امام در فرودگاه مهرآباد

‏امام خمینی صبح روز 12 بهمن ماه 1357 وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند، طبق برنامه عده‌ای از شاگردان برجسته امام مانند شهید دکتر بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، آقای هاشمی‌رفسنجانی و شخصیت‌های مختلف به سالن فرودگاه مهرآباد رفتند و به ایشان خوش آمد گفتند. امام خمینی هم با وجود اینکه خسته به نظر می‌رسیدند، در ‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 260

‏سالن فرودگاه سخنرانی بسیار خوبی کردند. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار بود که از همین سالن به طرف بهشت زهرا حرکت کنیم، اما ازدحام جمعیت به حدی بود که امکان اجرای این برنامه میسر نبود لذا تصمیم گرفتیم امام را برگردانیم به سطح فرودگاه و از پاویون دولت برنامه را اجرا نمائیم. ترتیبی داده شد که مجدداً امام را به سطح فرودگاه برگرداندیم. من تنها بودم. درب سالن فرودگاه هم بسته شد، بلافاصله دیدم حاج احمد آقا پشت درب سالن فرودگاه نگران هستند در بلافاصله باز شد و ایشان به امام ملحق شدند. درسطح فرودگاه افراد نیروی هوایی با لباس فرم و مسلسل بدوش ایستاده بودند. یک اتومبیل بنز هم آماده بود تا امام را به پاویون دولت ببرد. وقتی امام نزدیک شدند من درب جلوی اتومبیل را باز کردم تا حضرت امام به داخل اتومبیل تشریف فرما شوند، تعداد زیادی حدود 30 تا 40 نفر نظامی ‌دور اتومبیل حضرت امام حلقه زده بودند. من به شدت نگران امام بودم که یک مرتبه حضرت امام برای سوار شدن به اتومبیل دستشان را روی درب جلوی ماشین قرار دادند. ایشان همانطوری که دستشان روی درب اتومبیل بود رو کردند به افسران نیروی هوایی که با مسلسلهای سبک اتومبیل امام را احاطه کرده بودند، و فرمودند: شما افسران شریف تا کی نشسته‌اید که بختیار خائن شرف شما را ببرد.‏

‏ این بیان امام برای افسران نیروی هوایی خیلی تاثیرگذاشت به طوری که آنها شروع کردند به ابراز احساسات، و جمعیت با صلوات به طرف پاویون دولت حرکت کرد. این پیش بینی تا حدودی قبلاً انجام شده بود و حرکت را از پاویون دولت اجراء کردیم. من در اولین ماشین استیشن که وزارت نیرو در اختیار ما قرارداده بود قرار گرفتم، و اتومبیل حضرت امام هم به رانندگی محسن رفیق دوست و همراهی فرزند امام به طرف بهشت زهرا حرکت کرد. ‏

‏س: گروه سرودی که در فرودگاه مستقر بود جزو برنامه‌های ستاد بود؟‏

‏ج: بله، گروه سرود جزو برنامه قرار داشت. آنها در مدرسه رفاه مستقر بودند. کار دیگری که با برادران نیروی هوایی هماهنگ شد پیش بینی دو فروند هلی کوپتر بود.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 261