فصل هشتم: بازگشت از فرانسه و سازماندهی کمیته استقبال
اعضاء اصلی ستاد استقبال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

اعضاء اصلی ستاد استقبال

‏س: ‌اعضاء اصلی ستاد استقبال از امام چه کسانی بودند؟‏

‏ج: از اعضاء اصلی ستاد استقبال از امام آنچه که من به خاطر دارم عبارت بودند از: شهید حاج مهدی عراقی، حبیب‌الله عسگراولادی، علی اصغر حقیقت، ابوالفضل حاج حیدری، محسن رفیق دوست و... ‏


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 264

‏همانطوری که عرض کردم پس از تشریف فرمایی امام به ایران به اتفاق دوستانی که در ستاد استقبال جزو اعضای اصلی بودند رفتیم خدمت امام، امام خیلی محبت کردند. جمله‌ای گفتند که دوستان همه گریه کردند، ایشان فرمودند: چرا شما عقب نشستید؟ من خادم شماها هستم. باور نمی‌شود کرد، امام یک فقیه و عارف بلند پایه‌ و با آن عظمت و بزرگی در مقابل تعدادی جوان این طور خضوع کنند. بعد فرمودند: بروید انتخابات بکنید، یک هیات مدیره‌ای تشکیل بدهید و این مساله ورود خانم‌ها و مشکلات آنها را حل کنید‏‎[1]‎‏ ما هم رفتیم و میان خودمان افرادی را انتخاب کردیم. من و حاج مهدی عراقی، حبیب‌الله عسگر اولادی، شهید رجایی و محسن رفیق دوست اعضای اصلی هیات مدیره شدیم. در اداره مدرسه هر قسمت به عهده یکی بود. من مسئول حیاط بودم، مسئول امنیت ساختمان با حاج محسن رفیق دوست بود. کنترل بیرون از ساختمان هم به عهده آقای حبیب‌الله عسگر اولادی گذاشته شد. ‏

‏در ورودیه مدرسه علوی دو تا اطاق بزرگ بود، هیات پزشکی را در آن محل مستقر کردیم و تعدادی از خانم‌ها را هم مسئول کردیم که جابجایی برانکاردها را به عهده بگیرند که محرم و نامحرم رعایت شود. بحمدالله بعد از دو سه روز مشکل خانم‌ها کاهش پیدا کرد و توانستیم مسائل و مشکلات زنانی که به ملاقات و دیدار حضرت امام می‌آمدند را برطرف کنیم، مساله بعدی انتقال اسلحه و مهماتی بود که توسط مردم از پادگانها تصرف می‌شد و به مدرسه می‌آوردند و چون نگهداری آن‌ها در مدرسه خطر داشت آن‌ها را به پارکینگ کنار مدرسه علوی منتقل کردیم.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 265

  • . مسائل مربوط به ازدحام جمعیت بانوان مشتاق برای دیدار با حضرت امام که بعضا منجر به ناراحتی هایی شده بود. این مسائل و مشکلات با همکاری و برنامه ریزی دوستان مؤتلفه برطرف می‌گردید.