فصل آخر: دست نوشته هایی پیرامون امام و انقلاب
راه های مردمی شدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

راه های مردمی شدن

‏همان طور که گفتیم «مردمی بودن» یکی از شاخص‌های مدیریت امام خمینی(ره) است ه عبارت دیگر راهبرد مشخص امام در مدیریت جلب اعتماد و رضایت عامه مردم است که از نقطه نظر ایشان برای ایجاد اعتماد و جلب خرسندی توده عظیم ملت، روشهایی وجود دارد که ذیلا به آنها می پردازیم.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 319