فصل آخر: دست نوشته هایی پیرامون امام و انقلاب
راه های مردمی شدن
2ـ عمل به موازین اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

2ـ عمل به موازین اسلامی

‏رهبر فرزانه انقلاب کوشش در راه حکومت اسلامی را جزو عمل به موازین اسلامی می دانستند و همواره در رابطه با خدمت به ملت به دولتمردان سفارش می کردند:‏

‏«همّت تان را صرف این بکنید، نه صرف اینکه دعوا کنید. «وقت» وقتی بنا شد که به دعوا بگذرد، دیگر نمی رسد انسان ؛ مجال ندارد دیگر بنشیند یک کاری بکند، یک طرحی بریزد برای این ملت؛ برای این بیچاره ها. ‏

‏من تقاضا می کنم از همه آقایانی که متصدی یک امری از امور هستند، چه آنهایی که در وزارتخانه ها و در طبقه پایین تر مشغول کارند و چه خود وزرا و چه نخست‌وزیر و چه رئیس جمهور و چه همه کسانی که در امور هستند، در شورای انقلاب بودند و حالا هستند، در- عرض می کنم که- جاهای دیگر بودند، من‏‎ ‎‏از همه شان تقاضا دارم که از این چیزی که برخلاف رضای خداست و برخلاف رضای اولیای اسلام است و برخلاف رضای ملت است، اجتناب کنید. این‏‎ ‎‏دنیا چند روزش آمده پیش شما. این را خدمت کنید تا آبرومند باشید پیش خدا.این‏‎ ‎‏را با دعوا نگذرانید، با صلح بروید سراغ مردم. اگر بروید سراغ مردم، دیگردعوا پیش نمی آید برای اینکه، وقت دعوا نمی ماند. اما افسوس این است که‏‎ ‎‏شما مشغول دعوا هستید و از مردم غافل! نه اقتصاد را توانستید درست کنیدو‏‎ ‎‏نه‏‎ ‎‏ امنیت را توانستید درست کنید و نه هیچی! همه اش دعوا و همه اش با‏‎ ‎‏هم‏‎ ‎‏دعوا.همه‏‎ ‎‏توی تهران نشسته اند دعوا می کنند. این صحیح نیست. این خلاف اسلام است خلاف اخلاق اسلامی...» ‏‎[1]‎

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 322

  • . همان؛ ج 13، ص 205- 204.