فصل آخر: دست نوشته هایی پیرامون امام و انقلاب
راه های مردمی شدن
3 ـ تمسک به اسلام در مقام عمل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

3 ـ تمسک به اسلام در مقام عمل

‏یکی دیگر از روش‌های جلب اعتماد مردم مسلمان تمسک به اسلام ناب محمدی‏‎ ‎‏(ص) است، در نگرش امام خمینی‏‎ ‎‏(ره) به دست آوردن قلوب ملت با عمل به اسلام و احکام الهی میسر است، چرا که در نگرش الهی، خداوند مقلب القلوب است، بدین معنا که ‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 322

‏اگر مدیری در جهت رضای خداوند و عمل به موازین شرعی کوشش و تلاش نماید و در این مسیر متحمل شدائد گردد خداوند تبارک و تعالی قلوب انسان‌ها را به سوی وی برگرداند و در جهت دستیابی اهداف ‏‏مدیر مسلمان تلاش خواهند نمود. ‏

‏امام خمینی رهبر و مدیری است که همواره در راه وصول به مقاصد الهی کوشش نموده و درصدد اجرای احکام شریعت اسلام بود و همین امر باعث گردیده تا خدای سبحان قلوب مردم مسلمان را به سوی وی متمایل سازد، آن حضرت در این باره می فرماید:‏

‏«راه به دست آوردن قلوب ملت این است دل مردم مسلمان، با اسلام به دست می آید. رگ خوابشان را ما فهمیدیم قلوب مسلمین را باید توسط اسلام جلب کرد- ‏‏الَی الله تَطمَئِنُّ القُلُوبُ‏‏ تمام قلوب دست خداست «‏‏مُقَلِّبَ القلُوب‏‏» خداست. به خدا متوجه شو تا دل‌های مردم به تو متوجه شود. اهل علم اینکاره است، شما هم اینطور باشید. نمی گویم عمامه بگذار! می گویم: آنچه را او‏‎ ‎‏درک کرده است، تو هم ادراک کن. ‏

‏ما می گوییم دولت‌ها باید مردم را خوب اداره کنند که مردم بفهمند دولت خیرخواه ملت است ولی اگر دیدند اینطور نیست، می گویند: کی باشد از بین برود؟ ای دولت‌ها، ای بیچاره ها! فتح مملکت که چیزی نیست- آن را هم که الحمدلله ندارید- فتحِ قلوب مهم است....» ‏‎[1]‎

‏همچنان که دیدیم عمل به احکام اسلامی، خود ضامن بقای سازمان‌ها و نهادهای اسلامی است و اگر مدیری بتواند با سیاستگذاری خود زمینه‌های عمل به احکام اسلامی را فراهم نماید، اعضای سازمان‌ها نسبت به عملکرد وی خوشبین شده و او را امین خود می خوانند. در نگرش اسلامی اگر کارکنان مدیر را تابع محض قرآن و عامل به احکام اسلامی بیابند، در سازمان جوی حاکم خواهد شد که به تدریج محبت مدیر اسلامی‏‎ ‎‏ را در پی خواهد داشت و همین امر به تشنج‌زدایی در محیط کار و فعالیت‌های سازمانی کمک خواهد کرد.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 323

  • . همان؛ ج 1، ص 121.