کتاب طلاق
عدّۀ طلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عدّۀ طلاق

‏ ‏

عدّۀ طلاق

‏         مسأله 1- عدّه نیست از برای زنی که شوهر با او نزدیکی نکرده،و دختر کوچکی که ‏‎ ‎‏به حد بلوغ نرسیده است؛یعنی نه سالش تمام نشده؛گرچه شوهر با او نزدیکی کرده ‏‎ ‎‏باشد،و زن یائسه،این سه طایفه عدّه ندارند؛چه به طلاق جدا شده باشند از شوهر و ‏‎ ‎‏چه به فسخ و هبۀ مدت و غیر آن.‏

‏         مسأله 2- دخول حاصل می‌شود به رفتن تمام حشفه و ختنه‌گاه؛چه در قُبُل و چه ‏‎ ‎‏در دبر.‏

‏         مسأله 3- زن اگر قرشیه است به شصت سالگی یائسه می‌شود و اگر نیست به پنجاه ‏‎ ‎‏سالگی یائسه می‌شود.‏

‏         مسأله 4- اگر زن حامله‌ای را طلاق دهند،عدّۀ او به زاییدن تمام می‌شود اگرچه بعد ‏‎ ‎‏از طلاق بدون فاصله بزاید،و فرق نیست در این که بچه خلقتش تمام باشد یا ناقص، ‏‎ ‎‏بلکه اگر مضغه و علقه هم باشد عدّه تمام می‌شود.‏

‏مسأله 5- اگر زن از زنا حامله باشد،به زاییدن عدّه‌اش تمام نمی‌شود.‏

‏         مسأله 6- اگر زن دو قلو آبستن باشد بائن می‌شود از شوهر به زاییدن هر دو طفل نه ‏‎ ‎‏یکی از آنها.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 384

‏         مسأله 7- اگر زن غیرآبستن را طلاق بدهد یا نکاح را فسخ کند،اگر حیض زن ‏‎ ‎‏مستقیم باشد؛یعنی در هر ماه یک مرتبه خون ببیند،عدّۀ او سه طهر است و همین‌طور ‏‎ ‎‏است اگر در یک ماه بیشتر از یک مرتبه خون ببیند یا در دو ماه یک مرتبه ببیند.بلکه اگر ‏‎ ‎‏فاصلۀ میان دو حیض او از سه ماه کمتر باشد نیز عدّۀ او سه طهر است.‏

‏         مسأله 8- اگر زن حیض نمی‌شود و در سنی است که زن‌های دیگر حیض ‏‎ ‎‏می‌شوند؛چه به واسطۀ مرض باشد یا ضعف یا غیر آن،عدّۀ او سه ماه است.و ‏‎ ‎‏همین طور است زنی که فاصلۀ مابین دو مرتبه خون دیدنش سه ماه باشد یا بیشتر.‏

‏         مسأله 9- اگر زنی را طلاق داد و یک لحظه از پاکی او باقی است،این یک لحظه ‏‎ ‎‏یک طهر حساب می‌شود و بعد از آن که دو طهر دیگر دید از عدّه خارج می‌شود.‏

‏         مسأله 10- مراد از ماه که باید زن عدّه نگه‌دارد ماه هلالی است،پس اگر اول ماه ‏‎ ‎‏طلاق گرفت سه ماه که گذشت عدّه تمام می‌شود و اگر در بین ماه طلاق گرفت دو ماه ‏‎ ‎‏وسط را هلالی حساب کند،و ماه و روزهای ماه اول را با ماه چهارم تمام کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 385