کتاب نکاح
اموری که مانع از زناشویی است
اول:نسب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اول:نسب

‏ ‏

اول:نسب

‏بدان که به خاطر نسبت هفت طایفه از زنان بر هفت طایفه از مردان حرام است: ‏

‏اول: مادر و مادر مادر و مادر پدر؛هر چه بالا رود. دوم: دختر و نوۀ دختری؛چه از ‏‎ ‎‏پسر باشد و چه از دختر گرچه با واسطۀ زیاد باشد. سوم: خواهر؛چه پدر و مادری ‏‎ ‎‏باشد و چه پدری تنها یا مادری تنها. چهارم: دختر برادر؛چه برادر پدر مادری باشد ‏‎ ‎‏چه غیر آن. پنجم: دختر خواهر؛چه خواهر پدر و مادری باشد و چه غیر آن. ششم: ‏

‏عمه؛چه پدر و مادری باشد و چه غیر آن. هفتم: خاله؛چه پدر و مادری باشد و چه ‏‎ ‎‏غیر آن.‏

‏         مسأله 1- نسب گاهی شرعی است و آن،آن است که حاصل می‌شود به وطی ‏‎ ‎‏حلال،چنانچه زنی را عقد کند و یا صیغه نماید و گاهی عرفی است چنانچه از روی زنا ‏‎ ‎‏اولاد پیدا شود،که در این صورت اگرچه ارث بردن از همدیگر صحیح نیست ولی ‏‎ ‎‏ازدواج باز حرام است.‏

‏         مسأله 2- چنانچه اشتباه شد در نزدیکی با زن نامحرم و خیال کرد که او زوجۀ خود ‏‎ ‎‏اوست پس در این صورت،هم ارث بردن از همدیگر ثابت است و هم حرام بودن ‏‎ ‎‏ازدواج با دختری که از او پیدا کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 362