کتاب نکاح
اولیای عقد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اولیای عقد

‏ ‏

اولیای عقد

‏         مسأله 14- پدر و جد و پدر جد به بالا ولایت دارند بر کودکان؛چه پسران و چه ‏‎ ‎‏دختران و بر دیوانگان از بچه‌های خودشان،و اما مادر و پدر مادر پس ایشان ولایتی ‏‎ ‎‏ندارند و همچنین است مادر پدر.‏

‏         مسأله 2- دختری که هنوز شوهر نکرده و باکره است چنانچه بخواهد شوهر کند، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که بی‌اذن پدر و جد این کار را نکند،بلی اگر چنانچه ‏‎ ‎‏مصلحتش از نظر شرع و عرف در شوهر کردن است،اذن آنان شرط نیست،اگر منع ‏‎ ‎‏می‌کنند و اذن نمی‌دهند،و همچنین است اگر ایشان در سفر باشند و دختر احتیاج به ‏‎ ‎‏زناشویی داشته باشد و ممکن نشود اذن گرفتن.‏

‏         مسأله 3- عقدی که پدر و جد می‌کند اگر مفسده داشته باشد،دختر می‌تواند بعد ‏‎ ‎‏از بالغ شدن آن عقد را به‌هم بزند و قبول نکند،و اما چنانچه مراعات حال دختر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 361

‏شده باشد به آن نحو که باید بشود،دیگر دختر حق ندارد که قبول نکند،بلکه عقد، ‏‎ ‎‏لازم است.‏

‏         مسأله 4- اگر چنانچه شخصی بدون اجازۀ زن و یا بی‌اذن مرد عقدی برای او کرد ‏‎ ‎‏اختیار عقد به دست آن مرد و زن است؛خواستند موافقت می‌کنند و نخواستند رد ‏‎ ‎‏می‌نمایند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 362