احکام کشتار
احکام شکار ماهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام شکار ماهی

‏ ‏

احکام شکار ماهی

‏         مسأله 1- حلال می‌شود ماهی به یکی از دو امر:یا آن که او را در حالی که زنده ‏‎ ‎‏است از آب بگیرد،و یا آن که زنده از روی ساحل و کنارۀ دریا بردارد،و مقصود آن ‏‎ ‎‏است که باید زنده به دست انسان برسد؛چه از آب برسد و چه از خارج آب،پس اگر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 327

‏در آب بمیرد و یا آن که در خشکی جان بدهد بدون آن که آن را بگیرد حلال نیست.‏

‏         مسأله 2- چیزهایی که شرط است در حلال شدن شکار حیوانات صحرایی و در ‏‎ ‎‏ذبح آنان در این‌جا شرط نیست؛یعنی بسمله نمی‌خواهد،اسلام نمی‌خواهد،قبله ‏‎ ‎‏نمی‌خواهد.‏

‏         مسأله 3- ماهیانی که به وسیلۀ تور گرفته می‌شوند حلالند و لازم نیست که هر ‏‎ ‎‏ماهی به دست انسان برسد،بلکه چیزهایی را که انسان قرار داده برای این کار مثل تور ‏‎ ‎‏و غیره اگر ماهی در آن افتاد حلال است و مال آن شخصی است که تور را برای این کار ‏‎ ‎‏قرار داده است.‏

‏         مسأله 4- چنانچه ماهی را از آب گرفت در حالی که زنده بود و بعد باز در آب افتاد ‏‎ ‎‏و مرد حرام است،و فرقی نیست بین این که بعد از گرفتن و مردن در اختیار او باشد ‏‎ ‎‏مثل آن که با نخی او را بسته باشد یا آن که رهایی یافته باشد.‏

‏         مسأله 5- لازم نیست بعد از آن که ماهی را از آب گرفت صبر کند تا بمیرد،بلکه ‏‎ ‎‏می‌تواند او را سر ببرد و شکمش را بدرد چنانچه می‌تواند او را سرخ کند و بخورد، ‏‎ ‎‏بلکه جایز است بلعیدن آن زنده زنده.‏

‏         مسأله 6- ماهیانی که در کشتی می‌افتند در اثر پریدن از آب تا آنها را زنده نگیرند ‏‎ ‎‏حلال نمی‌شوند،پس باید پیش از آن که بمیرند به دست انسان برسد،و کافی نیست که ‏‎ ‎‏انسان بالای سر او بایستد و به او بنگرد.‏

‏         مسأله 7- اگر چنانچه در کشتی کاری بکند به این قصد که ماهی در اثر جهیدن در او ‏‎ ‎‏بیفتد،در این صورت،هم مالک ماهی است و هم محتاج به آن که در دست بگیرد ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 8- چنانچه نداند که آیا ماهی که گرفته است در آب مرده است یا خارج آب ‏‎ ‎‏جان داده،احتیاط واجب آن است که او را نخورند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 328