کتاب وقف
در صدقه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

در صدقه است

‏ ‏

در صدقه است

‏و آن مستحب مؤکد است،و روایات زیادی در فضیلت آن خصوصاً در جمعه و ‏‎ ‎‏عرفه و ماه رمضان وارد شده است.‏

‏         مسأله 1- شرط است در صدقه آن که به قصد قربت باشد و محتاج به ایجاب و ‏‎ ‎‏قبول لفظی نیست،و به هر لفظ و لغت و عملی که به قصد آن باشد و آن را برساند ‏‎ ‎‏واقع می‌شود.‏

‏         مسأله 2- شرط است در صدقه که تحویل بدهد آن را به طرف و طرف نیز ‏‎ ‎‏تحویل بگیرد.‏

‏         مسأله 3- صدقه را بعد از آن که تحویل داد نمی‌تواند پس بگیرد؛چه صدقه به ‏‎ ‎‏خویشاوندان باشد یا به غیر آنها.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 303

‏         مسأله 4- صدقۀ سید هاشمی به سید هاشمی حلال است چنانچه به غیر سید حلال ‏‎ ‎‏است؛خواه زکات واجب باشد و زکات فطره باشد یا صدقۀ دیگر،و اما صدقۀ غیر ‏‎ ‎‏هاشمی به هاشمی حرام است،در زکات واجب و در فطره،و در صدقۀ مستحبه حلال ‏‎ ‎‏است،و اما صدقۀ واجب غیر از زکات واجب و فطره مثل مظالم و کفاره،اقوا آن است ‏‎ ‎‏که حلال است و بهتر آن است که این قسم را به آنها ندهند و آنها نگیرند.‏

‏         مسأله 5- شرط است که صدقه دهنده بالغ و عاقل باشد و ممنوع از تصرف نباشد ‏‎ ‎‏به واسطۀ سفاهت یا افلاس.‏

‏         مسأله 6- جایز است صدقۀ مستحب را به هر کس بدهند؛چه فقیر باشد و چه دارا، ‏‎ ‎‏چه مسلمان باشد و چه کافر ذمی،چه شیعه باشد یا غیر آن،بلی جایز نیست به کافر ‏‎ ‎‏حربی و ناصبی دادن اگرچه از خویشاوندان باشد.‏

‏         مسأله 7- سؤال کردن کراهت دارد،خصوصاً در کسی که محتاج نباشد که کراهتش ‏‎ ‎‏شدید است،لکن حرام نیست،و احتیاط مستحب آن است کسی که محتاج نیست ‏‎ ‎‏سؤال نکند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 304