کتاب حواله و کفالت
کفالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کفالت

‏ ‏

کفالت

‏کفالت عبارت است از آن که متعهد شود برای کسی به حاضر نمودن شخصی را که ‏‎ ‎‏آن کس حقی بر او دارد،و آن عقدی است بین کفیل و کسی که برای او عهده‌دار شده ‏‎ ‎‏(مکفولٌ له)،و ایجاب و قبول آن به هر لفظی و لغتی که مطلب را برساند صحیح است.‏

‏         مسأله 1- شرط است در کسی که کفالت می‌کند،آن که بالغ و عاقل و دارای اختیار ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 292

‏باشد و قدرت داشته باشد که حاضر کند کسی را که کفیل او شده است.‏

‏         مسأله 2- کسی که کفالت برای او شده(مکفولٌ له)شرط نیست بالغ و عاقل باشد و ‏‎ ‎‏صحیح است کفالت برای طفل و دیوانه،لکن باید ولیّ آنها قبول نماید.‏

‏         مسأله 3- در کفیل و در کسی که برای او کفیل شده(مکفولٌ له)معتبر است رضای ‏‎ ‎‏به عقد،و اما کسی را که کفیل او می‌شوند(مکفول)معتبر نیست رضای او بنابر اقوا و ‏‎ ‎‏او نیز طرف عقد نیست.‏

‏         مسأله 4- عقد کفالت لازم است و نمی‌شود فسخ کرد آن را مگر با رضای طرفین،و ‏‎ ‎‏می‌شود برای هر یک از کفیل و مکفولٌ له خیار فسخ قرارداد در مدت معلومی.‏

‏         مسأله 5- بعد از تمام شدن عقد کفالت با شرایط صحت می‌تواند کسی که برای او ‏‎ ‎‏کفالت شده(مکفولٌ له)از کفیل مطالبه کند شخصی را که کفیلش شده،پس اگر کفالت ‏‎ ‎‏بی‌شرط و قید شده یا شرط شده که او را فوراً حاضر کند می‌تواند مطالبه کند که فوراً ‏‎ ‎‏حاضر کند و اگر قرارداد کردند که در وقت معیّن دیگری حاضر کند می‌تواند به همان ‏‎ ‎‏نحو مطالبه کند.‏

‏         مسأله 6- بر کفیل واجب است که به هر وسیلۀ مشروعی متوسل شود برای احضار ‏‎ ‎‏آن کس را که کفیل او شده است.‏

‏         مسأله 7- کراهت دارد که انسان خود را در معرض کفالت درآورد،و در حدیث ‏‎ ‎‏است که کفالت خسارت و غرامت و ندامت دارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 293