احکام خرید و فروش
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

‏ ‏

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

‏         مسأله 1- اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشند؛سکه‌دار باشد یا بی‌سکه،در ‏‎ ‎‏صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.‏

‏         مسأله 2- اگر طلا را به نقره و یا نقره را به طلا بفروشد،معامله صحیح و لازم نیست ‏‎ ‎‏که وزن آنها مساوی باشد.‏

‏         مسأله 3- شرط در صحت معاملۀ طلا با طلا یا طلا با نقره و یا به عکس،آن است ‏‎ ‎‏که خریدار و فروشنده پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به ‏‎ ‎‏یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که معامله کرده بودند تحویل ندهند ‏‎ ‎‏در مجلس،معامله باطل است،و اما اگر بعض آن را تحویل داده باشند معامله نسبت به ‏‎ ‎‏آن مقدار صحیح و کسی که تمام مال به دست او نرسیده خیار فسخ دارد.‏

‏         مسأله 4- اعتبار تقابض در یک مجلس راجع به خرید و فروش است،پس اگر به ‏‎ ‎‏صلح یا هبۀ معوضه نقل نمایند لازم نیست در یک مجلس باشد.‏

‏         مسأله 5- اگر از مجلس معامله با هم خارج شوند،در صورتی که قبض و اقباض ‏‎ ‎‏شده باشد می‌توانند قبل از جدا شدن از هم معامله را فسخ نمایند.‏

‏         مسأله 6- اگر خرید و فروش بر روی منات و نوت و اسکناس و دینار کاغذی واقع ‏‎ ‎‏شود،معامله از حکم بیع صرف خارج و قبض و اقباض در یک مجلس شرط صحت ‏‎ ‎‏معامله نیست.‏

‏         مسأله 7- لازم است در معاملۀ طلا به طلا و یا نقره به نقره به جهت فرار از ربا ضم ‏‎ ‎‏چیزی به یک طرف یا دو طرف معامله تا این که در ربا نیفتند،و سزاوار است اهتمام به ‏‎ ‎‏این نکته مخصوصاً از صرافان.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 235