احکام خرید و فروش
معاملۀ سلف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

معاملۀ سلف

‏ ‏

معاملۀ سلف

‏         مسأله 1- معاملۀ سلف آن است که مشتری چیز کلی را بخرد به اجل و ثمن نقد ‏‎ ‎‏باشد به عکس نسیه.‏

‏         مسأله 2- بیع سلف محتاج ایجاب و قبول است و هر یک از بایع و مشتری ‏‎ ‎‏می‌توانند موجب و قابل باشند.‏

‏         مسأله 3- اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر و یا پول بگیرد ‏‎ ‎‏معامله صحیح است،لکن اگر پول،مثل نقره و طلا را سلف بفروشد و عوض آن را ‏‎ ‎‏پول بگیرد معامله باطل است.و اگر جنسی را به همان جنس بفروشد لکن از چیزهای ‏‎ ‎‏مکیل و موزون نباشد،اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 4- معاملۀ سلف باطل است در چیزهایی که به غیر از دیدن به توصیف رفع ‏‎ ‎‏جهل و غرر در آنها نمی‌شود و رغبت اشخاص و قیمت آنها مختلف می‌شود؛مثل ‏‎ ‎‏جواهر و مروارید و عقار و زمین و امثال آن،که به غیر از دیدن،جهالت و غرر در آنها ‏‎ ‎‏رفع نمی‌شود.و اما چیزهایی که به توصیف نمودن رفع جهل و غرر از آنها شود؛مثل ‏‎ ‎‏سبزیجات و میوه‌جات و گندم و جو و برنج،بلکه تخم‌مرغ و بادام و گردو و ملبوسات ‏‎ ‎‏و مشروبات و دواهای بسیط و مرکب و بعض حیوانات،پس در آنها بیع سلف ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 229