کتاب حج
احکام عمره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام عمره

‏ ‏

احکام عمره

‏         مسأله 1- همان طوری که حج از واجبات است با شرایطی که گذشت،عمرۀ مفرده ‏‎ ‎‏نیز با آن شرایط واجب است در عمر یک مرتبه،و وجوبش فوری است.‏

‏         مسأله 2- شرط نیست در وجوب عمره آن که استطاعت برای حج داشته باشد، ‏‎ ‎‏بلکه اگر استطاعت برای عمره داشته باشد واجب می‌شود گرچه استطاعت حج نداشته ‏‎ ‎‏باشد،چنانچه اگر استطاعت برای حج داشته باشد و برای عمره نداشته باشد،حج ‏‎ ‎‏واجب می‌شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 215

‏         مسأله 3- عمرۀ تمتع که جزء اول حج تمتع است از عمرۀ مفرده که ذکر شد کفایت ‏‎ ‎‏می‌کند،پس کسی که عمرۀ تمتع را به‌جا آورد واجب نیست بر او که عمرۀ مفرده به‌جا ‏‎ ‎‏آورد.‏

‏         مسأله 4- کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است لکن استطاعت حج تمتع ندارد و ‏‎ ‎‏استطاعت عمرۀ تمتع را دارد،مثل اجیری که برای حج تمتع به مکه رفته است واجب ‏‎ ‎‏نیست بر او که عمرۀ مفرده به‌جا آورد،بعد از آن که از عمل نیابت فارغ شد؛گرچه ‏‎ ‎‏استطاعت برای عمرۀ مفرده داشته باشد در مکه که هست،لکن احتیاط آن است که ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 216