احکام زکات
شرایط مستحقین زکات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط مستحقین زکات

‏ ‏

شرایط مستحقین زکات

‏مسأله 1- کسی که زکات می‌گیرد باید دوازده امامی باشد.‏

‏         مسأله 2- اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه،فقیر باشد،انسان می‌تواند به ولیّ او زکات ‏‎ ‎‏بدهد که به مصرف او برساند.‏

‏         مسأله 3- به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به‌جا می‌آورد،احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که زکات ندهند.‏

‏         مسأله 4- انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد،خرجشان بر او واجب ‏‎ ‎‏است از زکات بدهد.‏

‏         مسأله 5- اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید، ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 6- اگر پسر به کتاب‌های علمی دینی احتیاج داشته باشد،پدر می‌تواند برای ‏‎ ‎‏خریدن آنها به او زکات از بابت سهم سبیل اللّٰه بدهد.‏

‏         مسأله 7- پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد.پسر هم ‏‎ ‎‏می‌تواند برای آن که پدرش زن بگیرد،زکات خود را به او بدهد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 180

‏         مسأله 8- زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد،شوهرش و دیگران می‌توانند به او ‏‎ ‎‏زکات بدهند،ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به ‏‎ ‎‏جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد،در صورتی که بتواند مخارج آن زن ‏‎ ‎‏را بدهد نمی‌شود به آن زن زکات داد.‏

‏         مسأله 9- زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد،اگرچه شوهر زکات را ‏‎ ‎‏صرف مخارج خود آن زن نماید.‏

‏         مسأله 10- سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد،ولی اگر خمس و سایر ‏‎ ‎‏وجوهات،کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد،می‌تواند از غیر سید ‏‎ ‎‏زکات بگیرد،لکن احتیاط واجب آن است که به قدر ضرورت روزانه بگیرد.‏

‏         مسأله 11- به کسی که معلوم نیست سید است یا نه می‌شود زکات داد،مگر آن که ‏‎ ‎‏ادعا کند که سید است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 181