احکام زکات
زکات شتر و گاو و گوسفند
نصاب گوسفند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نصاب گوسفند

‏ ‏

نصاب گوسفند

‏گوسفند پنج نصاب دارد: اول: چهل،و زکات آن یک گوسفند است. دوم: صد و ‏‎ ‎‏بیست،و زکات آن دو گوسفند است. سوم: دویست و یک،و زکات آن سه گوسفند ‏‎ ‎‏است. چهارم: سیصد و یک،و زکات آن بنابر احتیاط واجب چهار گوسفند است. ‏

‏پنجم: چهارصد و بالاتر از آن،که باید آنها را صد صد حساب کند و برای هر صد رأس ‏‎ ‎‏یک گوسفند بدهد.و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد،بلکه اگر گوسفند ‏‎ ‎‏دیگری بدهد و یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر در صورتی که برای فقرا ‏‎ ‎‏نافع‌تر باشد بدهد،کفایت می‌کند.‏

‏         مسأله 1- زکات مابین دو نصاب واجب نیست،پس اگر شمارۀ گوسفندهای کسی ‏‎ ‎‏از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است ‏‎ ‎‏نرسیده فقط باید زکات چهل رأس آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین ‏‎ ‎‏است در نصاب‌های بعد.‏

‏         مسأله 2- زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است؛چه ‏‎ ‎‏همۀ آنها نر باشند یا ماده،یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.‏

‏         مسأله 3- اگر برای زکات،میش بدهد باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد،و اگر بز ‏‎ ‎‏بدهد باید داخل سال سوم شده باشد.‏

‏         مسأله 4- اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول ‏‎ ‎‏رسیده باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 5- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد و همه مریض یا معیب و یا پیر باشند، ‏‎ ‎‏می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد،ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند ‏‎ ‎‏نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیب یا پیر بدهد،بلکه اگر بعضی از آنها سالم و ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 170

‏بعضی مریض و دسته‌ای معیب و دستۀ دیگر بی‌عیب و مقداری پیر و تعدادی جوان ‏‎ ‎‏باشند،احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و متوسط بدهد.‏

‏         مسأله 6- اگر گاو و شتر و گوسفندی که دارد مریض و معیب هم باشند،باید زکات ‏‎ ‎‏آنها را بدهد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 171