احکام روزه
احکام روزۀ مسافر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام روزۀ مسافر

‏ ‏

احکام روزۀ مسافر

‏         مسأله 1- مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند نباید ‏‎ ‎‏روزه بگیرد،و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مثل کسی که شغلش مسافرت یا ‏‎ ‎‏سفر او سفر معصیت است،باید در سفر روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 2- اگر روزه‌دار بعد از ظهر سفر کند باید روزۀ خود را تمام نماید و اگر ‏‎ ‎‏پیش از ظهر سفر کند وقتی به حد ترخص برسد باید روزۀ خود را بخورد و اگر پیش ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 160

‏از آن روزه را باطل کند کفاره بر او واجب است.‏

‏         مسأله 3- اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که می‌خواهد ده ‏‎ ‎‏روز در آن‌جا بماند،چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده،باید آن روز را ‏‎ ‎‏روزه بگیرد و اگر انجام داده،روزۀ آن روز بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 4- اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که می‌خواهد ده ‏‎ ‎‏روز در آن‌جا بماند نباید آن روز را روزه بگیرد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 161