احکام روزه
آنچه برای روزه دار مکروه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آنچه برای روزه دار مکروه است

‏ ‏

آنچه برای روزه‌دار مکروه است

‏مسأله 1- چند چیز برای روزه‌دار مکروه است و از آن جمله است:‏

‏         اول: دوا ریختن و سرمه کشیدن به چشم،در صورتی که مزۀ آن به حلق نرسد،و ‏‎ ‎‏چنانچه اکتحال با چیزهای معطر و امثال آن صورت نگیرد کراهت ندارد. دوم: انجام ‏‎ ‎‏دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می‌شود،انفیه کشیدن ‏‎ ‎‏اگر نداند که به حلق می‌رسد و اگر به حلق برسد و فرو برد روزه‌اش باطل می‌شود،بو ‏‎ ‎‏کردن گیاهان معطر،نشستن زن در آب،تر کردن لباس که در بدن است. سوم: کشیدن ‏‎ ‎‏دندان و هر کاری که به واسطۀ آن از دهان خون بیاید،بی‌جهت آب یا چیزی در دهان ‏‎ ‎‏کردن.همچنین مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد یا ‏‎ ‎‏کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 155