احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
6-فرو بردن سر در آب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

6-فرو بردن سر در آب

‏ ‏

6-فرو بردن سر در آب

‏         مسأله 1- اگر شخص روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد،اگرچه باقی بدن او ‏‎ ‎‏از آب بیرون باشد،روزه‌اش باطل می‌شود بنابر احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 2- اگر نصف سر را یک دفعه،و نصف دیگر آن را دفعۀ دیگر در آب فرو ‏‎ ‎‏برد،روزه‌اش باطل نمی‌شود.‏

‏مسأله 3- اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه،روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 4- فرو بردن سر زیر آب مضاف اشکال ندارد،مگر مانند گلاب که بوی آن ‏‎ ‎‏هم از بین رفته باشد که بنابر احتیاط واجب،موجب بطلان می‌شود.‏

‏         مسأله 5- اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد یا فراموش ‏‎ ‎‏کند که روزه است و سر در آب فرو برد،روزۀ او باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 6- اگر به خیال این که آب سر او را نمی‌گیرد،و عادتاً هم همین‌طور باشد و ‏‎ ‎‏خود را در آب بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد روزه‌اش اشکال ندارد،اما چنانچه ‏‎ ‎‏ملتفت باشد که عادتاً سرش زیر آب خواهد رفت،احتیاط واجب آن است که روزۀ او ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 7- اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد چنانچه ‏‎ ‎‏روزۀ او مثل روزۀ رمضان واجب معیّن باشد روزه‌اش باطل است و بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏غسلش نیز باطل است،اما اگر روزۀ مستحب باشد یا روزۀ واجبی باشد که مثل روزۀ ‏‎ ‎‏کفاره وقت معیّنی ندارد،غسل صحیح و روزۀ او باطل می‌باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 151