احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
3-استمناء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3-استمناء

‏ ‏

3-استمناء

‏         مسأله 1- اگر شخص روزه‌دار به وسیلۀ استمناء یا بازی کردن و یا بوسیدن یا لمس ‏‎ ‎‏نمودن کاری کند که منی از او خارج شود،روزۀ او باطل است.‏

‏         مسأله 2- اگر کسی قصد نداشت از وی منی خارج گردد،اما کاری کرد که عادتاً ‏‎ ‎‏به وسیلۀ آن کار از او منی خارج می‌شد،روزۀ او باطل است.‏

‏مسأله 3- اگر شخصی بی‌اختیار از او منی خارج گشت،روزۀ او باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 4- اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود،واجب نیست ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 149

‏از بیرون آمدن آن جلوگیری نماید،به خصوص اگر جلوگیری از منی موجب ضرر ‏‎ ‎‏شود.‏

‏         مسأله 5- روزه‌داری که محتلم شده پیش از غسل کردن می‌تواند به وسیلۀ بول ‏‎ ‎‏کردن استبراء کند،اما چنانچه بعد از غسل علم داشته باشد که استبراء از منی،موجب ‏‎ ‎‏جنابت تازه‌ای می‌شود لازم است این استبراء را ترک نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 150