احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
نماز عید فطر و قربان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز عید فطر و قربان

‏ ‏

نماز عید فطر و قربان

‏         مسأله 1- نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام و بودن سایر شرایط واجب ‏‎ ‎‏است،و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است،مستحب است.و اگر کسی می‌خواند، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که فرادا بخواند.‏

‏         مسأله 2- وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر و اگر تا ‏‎ ‎‏ظهر نخواند بعد از آن قضا ندارد.‏

‏         مسأله 3- نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن ‏‎ ‎‏«حمد»و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از ‏‎ ‎‏قنوت پنجم به رکوع رود و دو سجده به‌جا آورد،و در رکعت دوم بعد از«حمد»و ‏‎ ‎‏سوره باید چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و به رکوع رود و دو ‏‎ ‎‏سجده به‌جا آورد و تشهد بگوید و سلام دهد.‏

‏         مسأله 4- در قنوت نماز عید فطر و قربان هر ذکری را که بخواهد می‌تواند بخواند و ‏‎ ‎‏بهتر آن است که این دعا را بخواند،ولی احتیاط واجب آن است که به قصد مستحب ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 123

‏بودن آن را نخواند،بلکه رجائاً بخواند و دعا این است:«اَللّهُمّ اهْلَ الکِبْرِیاءِ ‏‎ ‎‏وَالعَظَمَة...».‏

‏         مسأله 5- نماز عید فطر و قربان سورۀ مخصوصی ندارد،ولی بهتر آن است که در ‏‎ ‎‏رکعت اول بعد از«حمد»سورۀ« وَ الشَّمْسِ سورۀ 91»و در رکعت دوم بعد از«حمد» ‏‎ ‎‏سورۀ«غاشیه سورۀ 88»را بخواند،یا آن که در رکعت اول بعد از«حمد»سورۀ« سَبِّحِ ‏‎ ‎‏اسم سورۀ 87»و در رکعت دوم بعد از«حمد»سورۀ «وَ الشَّمْسِ» را بخواند.‏

‏مسأله 6- مستحب است در نماز عید که«حمد»و سوره را بلند بخواند.‏

‏         مسأله 7- نماز عید را در همه جا می‌توان خواند،ولی مکروه است که زیر سقف ‏‎ ‎‏بخواند و مستحب است که در صحرا بخواند.‏

‏         مسأله 8- اگر در شمارۀ تکبیرها یا قنوت‌ها شک کند،چنانچه به رکوع رفته باشد یا ‏‎ ‎‏بعد از آن باشد به شک خود اعتنا نکند،و اگر پیش از رفتن به رکوع باشد باید آن ‏‎ ‎‏مقداری که شک دارد به‌جا آورده یا نه،به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 9- اگر در نماز عید کاری کند که در نمازهای پنجگانه سجدۀ سهو ‏‎ ‎‏می‌خواهد،واجب نیست که بعد از نماز سجدۀ سهو به‌جا آورد،ولی اگر سجدۀ سهو را ‏‎ ‎‏رجائاً به‌جا آورد مانعی ندارد،و همچنین اگر سجده یا تشهد نماز عید را فراموش کند، ‏‎ ‎‏قضای آن واجب نیست و به قصد رجا مانعی ندارد.‏

‏مسأله 10- اذان و اقامه در نماز عید مستحب نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 124