احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
اجیر گرفتن برای نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اجیر گرفتن برای نماز

‏ ‏

اجیر گرفتن برای نماز

‏         مسأله 1- بعد از مرگ انسان می‌شود برای نماز و عبادت‌های دیگر او که در زندگی ‏‎ ‎‏به‌جا نیاورده کسی را اجیر کنند؛یعنی به او مزد بدهند تا آنها را به‌جا آورد،و اگر کسی ‏‎ ‎‏بی‌مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.‏

‏         مسأله 2- شخص اجیر لازم است که نماز را برای میت به‌جا آورد،به این ترتیب که ‏‎ ‎‏قصد کند که با آن عمل،میت به خدا نزدیکی پیدا کند.‏

‏         مسأله 3- اجیر باید میتی را که برای او نماز می‌خواند معیّن کند،و لازم نیست ‏‎ ‎‏اسم او را ببرد،پس قصد نماز برای کسی که این مال برای نماز او داده شده،کفایت ‏‎ ‎‏می‌کند.‏

‏         مسأله 4- کسی که اجیر می‌شود نمازهای میت را بخواند و تمام اجرت را بگیرد اگر ‏‎ ‎‏پیش از به‌جا آوردن نمازها بمیرد،چنانچه بر او شرط کرده باشند که نمازها را خودش ‏‎ ‎‏بخواند،باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به کسی که او را اجیر کرده بدهند، ‏‎ ‎‏مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده،باید نصف پول را بدهند.و اگر شرط نکرده باشند که ‏‎ ‎‏خودش به‌جا آورد،باید از مال او کسی را اجیر کنند تا بقیۀ آنها را بخواند.و اگر مالی ‏‎ ‎‏نداشته باشد،بر ورثه‌اش لازم نیست که خودشان به‌جا آورند،یا دیگری را از مال خود ‏‎ ‎‏اجیر کنند که به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 5- شخص اجیر باید در مسائل نماز یا مجتهد باشد یا آنها را از روی تقلید ‏‎ ‎‏صحیح بداند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 121

‏         مسأله 6- باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را به طور صحیح ‏‎ ‎‏انجام می‌دهد،و لازم نیست که عادل باشد.‏

‏         مسأله 7- بچۀ نابالغ را که ممیز است می‌توانند اجیر کنند،ولی احتیاط مستحب آن ‏‎ ‎‏است که اجیر به تکلیف رسیده باشد.‏

‏         مسأله 8- کسی که نمی‌تواند در موقع نماز بایستد نمی‌شود او را برای نمازهای ‏‎ ‎‏میت اجیر کرد.و اگر در موقعی که اجیر شد می‌توانست بایستد و بعد عاجز شد،باید ‏‎ ‎‏صبر کنند تا عذرش برطرف شود و اگر وقتی که برای به‌جا آوردن نماز تعیین شده ‏‎ ‎‏بگذرد و سالم نشود،باید پولی را که گرفته به کسی که او را اجیر کرده برگرداند.‏

‏         مسأله 9- کسی که وظیفه‌اش تیمم یا جبیره است،احتیاط واجب آن است که او را ‏‎ ‎‏برای خواندن نماز میت اجیر نکنند.‏

‏         مسأله 10- اجیر در مسائل نماز باید به وظیفۀ خود عمل کند،اگرچه با وظیفۀ میت ‏‎ ‎‏مخالف باشد،مثلاً اگر از کسی تقلید می‌کند که رأیش با رأی مجتهدی که میت از او تقلید ‏‎ ‎‏می‌کرده در بعضی مسائل نماز مخالف است،باید به رأی مجتهد خودش عمل کند.‏

‏         مسأله 11- اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طرز مخصوصی به‌جا آورد،باید ‏‎ ‎‏همان طور به‌جا آورد،بلی اگر شرط کنند به طرزی به‌جا آورد که آن طرز در نظر اجیر ‏‎ ‎‏یا مجتهدی که از او تقلید می‌کند باطل است،احتیاط واجب آن است که برای آن ‏‎ ‎‏اجیر نشود.‏

‏         مسأله 12- اگر با اجیر شرط نکنند که عمل را به طرز مخصوصی به‌جا آورد،فقط ‏‎ ‎‏باید عمل را به طوری که صحیح می‌داند به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 13- اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات به‌جا آورد، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که مقداری از مستحبات را که معمول است به‌جا آوردن آنها، ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 122

‏         مسأله 14- مرد برای زن و زن برای مرد می‌تواند اجیر شود و در بلند خواندن و ‏‎ ‎‏آهسته خواندن و بقیۀ احکام نماز باید به وظیفۀ خودش عمل نماید.‏

‏         مسأله 15- اگر می‌دانند که میت ترتیب نمازهایی را که نخوانده می‌دانسته باید ‏‎ ‎‏آنها را به ترتیب بخوانند و با اجیر شرط کنند که به ترتیب بخواند،و اگر چند نفر را ‏‎ ‎‏اجیر کنند تا هر کدام مقداری از آن را به‌جا آورد،برای هر یک وقت معلوم کنند تا ‏‎ ‎‏نمازها به ترتیب به‌جا آورده شود.ولی اگر می‌دانند که میت ترتیب آنها را نمی‌دانسته ‏‎ ‎‏یا شک دارند که می‌دانسته یا نمی‌دانسته،واجب نیست که طوری بخوانند که یقین ‏‎ ‎‏کنند با ترتیب خوانده شده و می‌توانند چند نفر را اجیر کنند که همه در یک وقت ‏‎ ‎‏به‌جا آورند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 123