احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
حکم ظن در نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم ظن در نماز

‏ ‏

حکم ظن در نماز

‏         مسأله 1- ظن در عدد رکعات اگر متعلّق به دو رکعت اخیرۀ نمازهای چهار رکعتی ‏‎ ‎‏باشد،به حکم یقین است که عمل به مقتضای آن واجب است،و اگر ظن به رکعات ‏‎ ‎‏نماز دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی متعلّق باشد،پس ‏‎ ‎‏اقوا آن است که آن هم حکم یقین را دارد؛گرچه احتیاط مستحب در اعادۀ نماز است ‏‎ ‎‏در این صورت.‏

‏         مسأله 2- در معتبر بودن ظن در افعال نماز اشکال است،و احتیاط واجب آن است ‏‎ ‎‏که اگر گمان کند قرائت را آورده و در محل آن باشد قرائت را به قصد قربت به‌جا آورد، ‏‎ ‎‏و اگر گمان کند رکوع را به‌جا آورده و محلش باقی است رکوع را بیاورد و نماز را نیز از ‏‎ ‎‏سر بخواند،و اگر بعد از گذشتن محل رکوع گمان کند رکوع را نکرده نماز را تمام کند و ‏‎ ‎‏اعاده نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 112