احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

[فصل دوم:] افعال نماز

‏ ‏

[فصل دوم:] افعال نماز

‏         مسأله 1- کارهایی که نمازگزار با نماز خواندن انجام می‌دهد دو قسم است:قسم ‏‎ ‎‏اول کارهای واجب،قسم دوم کارهای مستحب.‏

‏         مسأله 2- واجبات نماز یازده چیز است:1-نیت.2-تکبیرة الاحرام.3-قیام. ‏

‏4-رکوع.5-سجود.6-قرائت.7-ذکر.8-تشهد.9-تسلیم.10-ترتیب.11-موالات.‏

‏         مسأله 3- واجبات نماز به دو دسته تقسیم می‌شود:دستۀ اول ارکان،دستۀ دوم ‏‎ ‎‏غیر ارکان.‏

‏         مسأله 4- ارکان نماز عبارت است از چیزهایی که اگر کم یا زیاد شود چه عمداً و ‏‎ ‎‏چه سهواً نماز باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 5- ارکان نماز عبارت است از نیت،تکبیرة الاحرام،قیام،رکوع،سجود به ‏‎ ‎‏تفصیلی که می‌آید.‏

‏         مسأله 6- باقی واجبات رکن نیستند؛یعنی اگر سهواً کم یا زیاد شود نماز باطل ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 91