احکام نماز
ستر و ساتر
احکام ستر و ساتر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام ستر و ساتر

‏ ‏

احکام ستر و ساتر

‏         مسأله 1- اگر متوجه نباشد که از اول نماز عورت او مکشوف بوده یا در وسط نماز، ‏‎ ‎‏باد،ستر او را کنار بزند،واجب است فوراً عورت خود را بپوشاند و نماز او صحیح ‏‎ ‎‏است،ولی بنابر احتیاط مستحب،این نماز را تمام کند و دومرتبه از اول بخواند.‏

‏         مسأله 2- اگر فراموش کرد که از اول نماز عورت او مکشوف بوده یا فراموش کرد ‏‎ ‎‏که فوراً بپوشاند آن‌جا که بین نماز ستر کنار می‌رود،نماز صحیح است،ولی احتیاطاً ‏‎ ‎‏اعاده کند.‏

‏         مسأله 3- عورت مرد که در نماز واجب است بپوشاند همان مقداری است که نگاه ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 83

‏کردن به آن حرام است؛یعنی پشت و پیش او که عبارت از دبر و آلت رجولیت و ‏‎ ‎‏بیضتین باشد،واجب است بپوشاند.‏

‏         مسأله 4- واجب است احتیاطاً پشت و پیش خود را طوری بپوشاند که شبح عورت ‏‎ ‎‏از روی لباس پیدا نباشد.‏

‏مسأله 5- عورت زن که در نماز واجب است بپوشاند تمام بدن اوست.‏

‏مسأله 6- بر زن واجب است که در نماز سر تا پا حتی موی سر را بپوشاند.‏

‏         مسأله 7- پوشاندن صورت به مقداری که شستنش در وضو واجب است و دو ‏‎ ‎‏دست تا مچ و دو پا تا مچ(ساق)واجب نیست.‏

‏         مسأله 8- برای پوشاندن عورت از هر چیز می‌توان استفاده کرد،حتی مثل گل‌مالی ‏‎ ‎‏کردن یا در آب فرو رفتن یا با دست،اما برای نماز اینها کفایت نمی‌کند.‏

‏مسأله 9- پوشاندن عورت در حال نماز با پنبه یا پشم نبافته مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 10- در حال اختیار برای پوشش عورت در نماز بنابر احتیاط مستحب،از ‏‎ ‎‏برگ درخت و مثل آن استفاده نکند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 84