احکام طهارت
نجاسات
چگونگی نجس شدن اشیاء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چگونگی نجس شدن اشیاء

‏ ‏

چگونگی نجس شدن اشیاء

‏         مسأله 1- اگر چیز پاک به چیز نجس برسد،و هر دو یا یکی از آنها به طوری تر باشد ‏‎ ‎‏که تری یکی به دیگری برسد،آن چیز پاک،نجس می‌شود.‏

‏         مسأله 2- اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شک کند که هر دو یا یکی از ‏‎ ‎‏آنها تر بوده به نحوی که تری به دیگری برسد،آن چیز پاک نجس نمی‌شود،و بنابراین ‏‎ ‎‏اگر مگس بر چیز نجس بنشیند و از آن‌جا بلند شود و بر لباس پاک و امثال آن بنشیند ‏‎ ‎‏اگر احتمال بدهد که پای مگس تر نبوده به نحوی که سرایت به آن چیز پاک کرده باشد، ‏‎ ‎‏پاک است.‏

‏         مسأله 3- نجاست هر چیز از سه راه ثابت می‌شود:1-اگر خود انسان یقین کند ‏‎ ‎‏چیزی نجس است،بنابراین اگر گمان کند چیزی نجس است،لازم نیست از آن ‏‎ ‎‏اجتناب نماید.2-کسی که چیزی در اختیار اوست که آن را ذوالید گویند،چنانچه خبر ‏‎ ‎‏به نجاست آن چیز بدهد،محکوم به نجاست است.3-اگر دو مرد عادل بگویند چیزی ‏‎ ‎‏نجس است باید از آن اجتناب نمود،ولی اگر یک مرد عادل بگوید چیزی نجس است، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که از آن اجتناب کنند.‏

‏         مسأله 4- طهارت چیزی که نجس بوده به همین سه طریق که گفته شد ثابت ‏‎ ‎‏می‌شود،ولی اگر یک نفر عادل بگوید که چیزی که سابقاً نجس بوده پاک شده، ‏‎ ‎‏نمی‌توان حکم به طهارت نمود،بنابر احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 5- اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباس که از هردوی آنها استفاده می‌کند ‏‎ ‎‏نجس شده و نداند کدام است،باید از هر دو اجتناب نماید،ولی اگر مثلاً نمی‌داند لباس ‏‎ ‎‏خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده نمی‌کند و مال دیگری است،احتیاط ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 70

‏واجب آن است که از لباس خود و یا ظرف محل ابتلاء خود اجتناب کند.‏

‏         مسأله 6- اخلاطی که از گلو یا بینی می‌آید اگر خون نداشته باشد،اگرچه در باطن با ‏‎ ‎‏خون برخورد نموده پاک است،و همچنین اشیائی که از خارج داخل بدن شوند و در ‏‎ ‎‏آن‌جا ملاقات با نجاست نمایند،مانند اسباب اماله که در مخرج غائط وارد می‌شود،اگر ‏‎ ‎‏بعد از بیرون آمدن آلوده به نجاست نیست،پاک است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 71