احکام طهارت
نجاسات
4-مردار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-مردار

‏ ‏

4-مردار

‏         مسأله 1- مردار هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است،ولی پشم و مو و کرک ‏‎ ‎‏و استخوان و دندان و پر و شاخ و امثال اینها،که روح در آنها نفوذ نداشته،پاک است.‏

‏         مسأله 2- پوست‌های مختصر لب و جاهای دیگر بدن که وقت جدا شدن آنها ‏‎ ‎‏رسیده،اگرچه آنها را بکنند،پاک است.‏

‏         مسأله 3- اجزایی که در حال زنده بودن از انسان یا حیوان جدا می‌شود نجس ‏‎ ‎‏است،مگر مانند پشم و امثال آن که در پیش گفته شد.‏

‏         مسأله 4- تخمی که از شکم مرغ مرده یا غیر آن؛چه حلال گوشت باشد یا حرام ‏‎ ‎‏گوشت بیرون آورند،چنانچه پوست روی آن سفت شده،پاک است.‏

‏         مسأله 5- بره و بزغاله پیش از آن که علف خوار شوند پنیر مایۀ آنها پاک ‏‎ ‎‏است.‏

‏         مسأله 6- گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته می‌شود و یا در بازار ‏‎ ‎‏مسلمانان فروخته می‌شود پاک است،ولی اگر بدانند که آن مسلمان از کافر گرفته و ‏‎ ‎‏وارسی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرعی ذبح شده یا نه،احوط بلکه اقوا ‏‎ ‎‏نجاست است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 65