احکام طهارت
تیمم
دستور تیمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دستور تیمم

‏ ‏

دستور تیمم

‏         مسأله 1- در تیمم بدل از وضو چند امر واجب است:1-نیت.2-زدن کف دو دست ‏‎ ‎‏با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است.3-کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی ‏‎ ‎‏و دو طرف آن،از جایی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای بینی و احتیاطاً باید ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 61

‏دست‌ها روی ابروها هم کشیده شود.4-کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست ‏‎ ‎‏راست از مچ دست تا سر انگشتان،و بعد از آن،کشیدن کف دست راست به تمام ‏‎ ‎‏پشت دست چپ به همین طریق.و اما در تیمم بدل از غسل،احتیاط مستحب آن است ‏‎ ‎‏که بعد از نیت به دستوری که در بالا گفته شد،یک مرتبۀ دیگر دست‌ها را به زمین زده ‏‎ ‎‏و به پشت دست‌ها بکشد،بلکه در بدل از وضو هم مستحب است به همین دستور ‏‎ ‎‏تیمم کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 62