احکام طهارت
تیمم
چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

‏ ‏

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

‏         مسأله 1- تیمم به خاک و ریگ و سنگ و کلوخ و زمین گچ و نوره قبل از پخته شدن ‏‎ ‎‏و خاک قبر و خاکی که برای تیمم استعمال شده است،صحیح می‌باشد،ولی احتیاط ‏‎ ‎‏مستحبی آن است که با خاک تیمم کنند.‏

‏         مسأله 2- تیمم به سنگ معدن که زمین بر او صدق نکند،مثل سنگ عقیق و ‏‎ ‎‏همچنین طلا و نقره و خاکستر،جایز نیست.‏

‏         مسأله 3- در صورتی که خاک باشد،با سنگ گچ و نوره بعد از پخته شدن نمی‌شود ‏‎ ‎‏تیمم کرد،اما جواز تیمم بر سفال خالی از قوّت نیست،ولی اگر خاک نباشد احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که یک تیمم بر سنگ پخته شده از گچ یا نوره نماید و یک تیمم بر غبار ‏‎ ‎‏یا گل نماید،و همچنین اگر فقط سنگ گچ و نورۀ پخته شده باشد،احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که تیمم بر آن نماید و نماز خوانده،و سپس اعاده یا قضای آن را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 4- تیمم به چیز نجس جایز نیست،اگرچه نداند نجس است یا بداند و ‏‎ ‎‏فراموش نموده باشد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 60

‏         مسأله 5- چیزی که بر آن تیمم می‌کنند باید غصبی نباشد،و همچنین در مکان ‏‎ ‎‏غصبی نباید تیمم نمود.‏

‏         مسأله 6- کسی که در جای غصبی حبس است می‌تواند در آن‌جا تیمم کند،در ‏‎ ‎‏صورتی که محل بر زمین زدن دست‌هایش خارج از محبس باشد،و اگر محل ضرب ‏‎ ‎‏در داخل محبس باشد خالی از اشکال نیست؛اگرچه اقوا صحت تیمم است در هر دو ‏‎ ‎‏صورت؛یعنی چه تیمم بر زمین محبس شود یا خارج از محبس.‏

‏         مسأله 7- اگر با خاک و یا ریگ،چیزی که تیمم به آن جایز نیست-مانند کاه- ‏‎ ‎‏مخلوط شده باشد،نمی‌توان با آن تیمم کرد،ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در ‏‎ ‎‏خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود تیمم به آن صحیح است.‏

‏         مسأله 8- اگر خاک و ریگ و سنگ و کلوخ نداشته باشد می‌تواند به غبار لباس یا ‏‎ ‎‏فرش و مانند اینها تیمم کند و این در صورتی است که نتواند با تکاندن لباس و فرش و ‏‎ ‎‏مانند اینها غبار جمع کند و الّا باید با تکاندن،غبار را جمع کند،و چنانچه غبار هم نباشد ‏‎ ‎‏باید به گل تیمم نماید و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید باید گل را ‏‎ ‎‏خشک کند.‏

‏         مسأله 9- مکروه است تیمم کردن به ریگ و همچنین به زمین شوره‌زار،و نیز ‏‎ ‎‏مکروه است در زمین گود تیمم نمودن.‏

‏         مسأله 10- مستحب است بعد از زدن دست‌ها بر چیزی که به آن تیمم می‌کند، ‏‎ ‎‏دست‌ها را بتکاند،و همچنین از جاهای بلند زمین،خاک تیمم را تهیه نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 61