احکام طهارت
احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت
کیفیت غسل میت و احکام آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کیفیت غسل میت و احکام آن

‏ ‏

کیفیت غسل میت و احکام آن

‏         مسأله 1- اگر جایی از بدن میت نجس شود،باید پیش از آن که آن‌جا را غسل بدهند ‏‎ ‎‏آب بکشند،و احتیاط مستحب آن است که تمام بدن میت پیش از شروع به غسل پاک ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏         مسأله 2- واجب است میت را سه غسل بدهند:اول:به آبی که با سدر مخلوط ‏‎ ‎‏باشد.دوم:به آبی که با کافور مخلوط باشد.سوم:با آب خالص.و چنانچه طریقه‌ای که ‏‎ ‎‏گفته شد مراعات نشود،باید کاری کرد که غسل‌ها به ترتیب انجام گیرد.‏

‏         مسأله 3- غسل میت مثل غسل جنابت است،و احتیاط واجب آن است که به ‏‎ ‎‏طریقۀ غسل ترتیبی میت را غسل دهند،نه ارتماسی؛به این که میت را در آب فرو برند ‏‎ ‎‏و بیرون آورند و یک غسل حساب کنند،ولی اگر هر یک از سه قسمت بدن را جدا ‏‎ ‎‏جدا در آب فرو برند و مراعات ترتیب را بنمایند اشکالی ندارد.‏

‏         مسأله 4- سدر و کافور باید به اندازه‌ای کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب ‏‎ ‎‏مخلوط شده است و به اندازه‌ای هم زیاد نباشد که آب را مضاف نماید و به آن آب ‏‎ ‎‏نگویند.‏

‏         مسأله 5- اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود،باید به جای هر کدام که ‏‎ ‎‏ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند،و واجب است نیت بدلیّت بنمایند،و ‏‎ ‎‏همچنین واجب است مراعات ترتیب به وسیلۀ نیت؛یعنی اگر مثلاً سدر پیدا نشود، ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 44

‏دفعۀ اول که میت را با آب خالص غسل می‌دهند نیت کنند که این عوض غسل با آب ‏‎ ‎‏سدر است.‏

‏         مسأله 6- کسی که میت را غسل می‌دهد باید مسلمان دوازده امامی باشد،و بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید بالغ هم باشد.‏

‏         مسأله 7- اگر آب پیدا نشود،یا استعمال آن مانعی داشته باشد،باید عوض هر ‏‎ ‎‏غسل،میت را یک تیمم بدهند،و احتیاط مستحب آن است که یک تیمم دیگری هم ‏‎ ‎‏عوض هر سه غسل بدهند،و بنابر احتیاط واجب کسی که میت را تیمم می‌دهد،هم با ‏‎ ‎‏دست خود،میت را تیمم دهد؛یعنی دست خود را به زمین بزند و به صورت و پشت ‏‎ ‎‏دست‌های میت بکشد و هم با دست خود میت اگر ممکن باشد.‏

‏         مسأله 8- اگر به اندازۀ یک غسل یا دو غسل آب داشته باشند،باید میت را غسل ‏‎ ‎‏دهند و به جای غسل‌های دیگر تیمم نمایند.‏

‏         مسأله 9- کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است،اگر پیش از تقصیر در عمره ‏‎ ‎‏و پیش از سعی در حج بمیرد نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با ‏‎ ‎‏آب خالص غسلش دهند.‏

‏         مسأله 10- غسل بچۀ مسلمان اگرچه از زنا باشد واجب است،و غسل کافر و اولاد ‏‎ ‎‏او جایز نیست.‏

‏         مسأله 11- بچۀ سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد باید غسل بدهند،و اگر ‏‎ ‎‏چهار ماه ندارد باید در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.‏

‏         مسأله 12- جایز نیست مرد،زن را و زن،مرد را غسل بدهد در حال اختیار،ولی زن ‏‎ ‎‏می‌تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می‌تواند زن خود را غسل دهد.‏

‏         مسأله 13- مرد می‌تواند دختر بچه‌ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست غسل ‏‎ ‎‏دهد،و زن هم می‌تواند پسر بچه‌ای را که سه سال بیشتر ندارد،غسل دهد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 45

‏         مسأله 14- کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده،لازم نیست غسل ‏‎ ‎‏حیض یا غسل جنابت بدهند،بلکه همان غسل میت برای او کافی است.‏

‏         مسأله 15- اگر بعد از تمام شدن غسل میت بدن میت نجس شود،اعادۀ غسل لازم ‏‎ ‎‏نیست،ولی برطرف کردن نجاست و آب کشیدن آن واجب است،و اگر بعد از گذاشتن ‏‎ ‎‏میت در قبر بدنش نجس شود،بنابر احتیاط واجب باید نجاست را آب بکشند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 46