احکام طهارت
غسل های واجب
نفاس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نفاس

‏ ‏

نفاس

‏         مسأله 1- از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‌آید،هر خونی که زن ‏‎ ‎‏می‌بیند تا پیش از ده روز خون نفاس است.‏

‏         مسأله 2- ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید،ولی بیشتر از ده روز ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 3- اگر زن روز اول ولادت خون ببیند و پاک شود و قبل از تمام شدن ده روز ‏‎ ‎‏دومرتبه خون ببیند،تمام روزهایی که خون دیده و پاک بوده نفاس است.‏

‏         مسأله 4- اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد،چنانچه در حیض عادت دارد،به ‏‎ ‎‏اندازۀ روزهای عادت،نفاس و بقیه استحاضه است،و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس ‏‎ ‎‏و بقیه استحاضه می‌باشد،و احتیاط مستحب آن است که بعد از روز دهم تا روز ‏‎ ‎‏هجدهم زایمان،کارهای استحاضه را به‌جا آورد و کارهایی که بر نفساء حرام است ‏‎ ‎‏ترک نماید.‏

‏         مسأله 5- معتبر است بین نفاس و خون حیضی که زن بعد از آن می‌بیند ده روز ‏‎ ‎‏فاصله شود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 41