احکام طهارت
غسل های واجب
استحاضه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استحاضه

‏ ‏

استحاضه

‏         مسأله 1- یکی از خون‌هایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است و آن در ‏‎ ‎‏بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد و بدون فشار و سوزش بیرون می‌آید و غلیظ هم نیست، ‏‎ ‎‏ولی گاهی ممکن است نشانه‌های خون حیض در او باشد.‏

‏         مسأله 2- استحاضه بر سه قسم است:قلیله،متوسطه،کثیره.استحاضۀ قلیله آن ‏‎ ‎‏است که خون،پنبه‌ای را که زن داخل فرج می‌نماید آلوده کند و در آن فرو نرود به ‏‎ ‎‏طوری که از طرف دیگر معلوم شود.استحاضۀ متوسطه آن است که خون در پنبه فرو ‏‎ ‎‏رود به طوری که از طرف دیگر آن بیرون آید،ولی جریان پیدا نکند و به دستمالی که ‏‎ ‎‏معمولاً زن‌ها برای جلوگیری از خون می‌بندند نرسد.استحاضۀ کثیره آن است که ‏‎ ‎‏خون،پنبه را فرا گیرد و دستمال را هم آلوده نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 38