احکام طهارت
حیض
مضطربه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مضطربه

‏ ‏

مضطربه

‏         مسأله 1- مضطربه؛یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا ‏‎ ‎‏نکرده،اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و چند روز ‏‎ ‎‏دیگر نشانۀ استحاضه دارد،چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه روز و ‏‎ ‎‏بیشتر از ده روز نباشد،باید تمام آن خونی که نشانۀ حیض دارد حیض و دیگری را ‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد،ولی اگر کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز باشد،پس اگر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 36

‏عادت خویشان او هفت روز است،باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار ‏‎ ‎‏دهد،و اگر کمتر است،مثلاً پنج روز است،باید همان را حیض قرار دهد و بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب،در تفاوت بین شمارۀ عادت آنان و هفت روز که دو روز است کارهایی ‏‎ ‎‏که بر حائض حرام است ترک نماید و کارهای استحاضه را به‌جا آورد،و اگر عادت ‏‎ ‎‏خویشانش بیشتر از هفت روز،مثلاً نه روز است،باید هفت روز را حیض قرار دهد، ‏‎ ‎‏و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان که دو روز است ‏‎ ‎‏کارهایی که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را به‌جا آورد. ‏

‏و همچنین است خونی که نشانه‌های حیض دارد و کمتر از سه روز و بیشتر از ده ‏‎ ‎‏روز نیست؛اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه‌های حیض دارد دوباره ‏‎ ‎‏خونی ببیند که آن هم نشانه‌های حیض را داشته باشد،مثل آن که پنج روز خون ‏‎ ‎‏سرخ و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سرخ ببیند،باید به دستور قبلی ‏‎ ‎‏عمل نماید.‏

‏         مسأله 2- اگر مضطربه تمام خونی که دیده یک جور باشد،باید به عادت ‏‎ ‎‏خویشاوندانش رجوع کند،و احتیاط واجب آن است که اگر عادت آنها از هفت روز ‏‎ ‎‏کمتر یا زیادتر باشد در مقدار تفاوت احتیاط کند بین اعمال مستحاضه و ترک کند آنچه ‏‎ ‎‏را که بر حائض حرام است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 37