احکام طهارت
حیض
اقسام زن های حائض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اقسام زن های حائض

‏ ‏

اقسام زن‌های حائض

‏         مسأله 1- زن‌های حائض بر شش قسمند: اول: صاحب عادت وقتیه و عددیه،و آن ‏‎ ‎‏زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و شمارۀ روزهای ‏‎ ‎‏حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد،مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا ‏‎ ‎‏پنجم ماه خون ببیند. دوم: صاحب عادت وقتیه،و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم ‏‎ ‎‏در وقت معیّن خون حیض ببیند و شمارۀ روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه ‏‎ ‎‏نباشد،ولی بهتر آن است که به دیدن دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن اکتفا نکند و ‏‎ ‎‏عمل به احتیاط نماید. سوم: صاحب عادت عددیه،و آن زنی است که شمارۀ روزهای ‏‎ ‎‏حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد و وقت دیدن آن دو خون یکی ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 31

‏نباشد،و بهتر آن است که به یکی بودن شمارۀ روزهای حیض او در دو ماه پشت سر ‏‎ ‎‏هم اکتفا نکند و عمل به احتیاط نماید. چهارم: مضطربه،و آن زنی است که چند ماه ‏‎ ‎‏خون دیده،ولی عادت معیّنی پیدا نکرده. پنجم: مبتدئه،و آن زنی است که دفعۀ اول ‏‎ ‎‏خون دیدن او است. ششم: ناسیه،و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده ‏‎ ‎‏است.و احکام هر یک از اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 32