احکام طهارت
احکام جنابت
غسل ترتیبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غسل ترتیبی

‏ ‏

غسل ترتیبی

‏         مسأله 1- در غسل ترتیبی باید به نیت غسل،اول سر و گردن،بعد طرف راست و ‏‎ ‎‏بعد طرف چپ بدن را بشوید.‏

‏         مسأله 2- برای آن که یقین کند هر سه قسمت؛یعنی سر و گردن و طرف راست و ‏‎ ‎‏طرف چپ را کاملاً غسل داده،باید موقع شستن سر و گردن مقداری از بدن را هم ‏‎ ‎‏داخل کند،و موقع شستن طرف راست مقداری از طرف چپ را با مقداری از گردن،و ‏‎ ‎‏در موقع شستن طرف چپ مقداری از طرف راست و مقداری از گردن را بشوید.و ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که موقع شستن طرف راست،تمام طرف راست گردن و ‏‎ ‎‏مقداری از سر را بشوید،و همچنین موقع شستن طرف چپ،تمام طرف چپ گردن با ‏‎ ‎‏مقداری از سر را بشوید.‏

‏         مسأله 3- اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته،اگر غسل ارتماسی کرده ‏‎ ‎‏باید دومرتبه غسل نماید و اگر غسل ترتیبی کرده،چنانچه از طرف چپ باشد شستن ‏‎ ‎‏همان مقدار کافی است و شستن بقیۀ طرف چپ هم لازم نیست،و اگر از طرف راست ‏‎ ‎‏باشد باید بعد از شستن آن مقدار،دوباره تمام طرف چپ را بشوید،و اگر از سر و گردن ‏‎ ‎‏باشد باید بعد از شستن آن مقدار،دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 25