احکام طهارت
احکام تخلّی(بول و غائط کردن)
استبراء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استبراء

‏ ‏

استبراء

‏         مسأله 1- استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام ‏‎ ‎‏می‌دهند؛برای آن که یقین کنند که بول در مجرا نمانده.و بهترین اقسام آن این است که ‏‎ ‎‏بعد از قطع شدن بول،اگر مخرج غائط نجس شد اول آن را تطهیر کنند و بعد سه دفعه ‏‎ ‎‏با انگشت میانۀ دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی ‏‎ ‎‏آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بکشند و پس از ‏‎ ‎‏آن،سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.و فایدۀ آن این است که اگر بعد از استبراء آبی ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 11

‏خارج شود و معلوم نباشد بول است یا چیز دیگر،پاک است.‏

‏         مسأله 2- اگر وضو گرفت و بعد از وضو آبی از آن خارج شد و معلوم نباشد بول ‏‎ ‎‏است یا چیز دیگر؛چنانچه بعد از بول استبراء کرده،وضویش باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 3- اگر کسی شک کند که استبراء کرده یا نه،هرچند عادتش این بوده که ‏‎ ‎‏همیشه استبراء می‌کرده،باید بنا بگذارد بر آن که استبراء نکرده و اگر آبی از او خارج ‏‎ ‎‏شود و نداند بول است یا چیز دیگر،نجس است.‏

‏         مسأله 4- اگر کسی شک کند استبراء او درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید ‏‎ ‎‏که نداند پاک است یا نه،پاک می‌باشد،وضو را هم باطل نمی‌کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 12