احکام طهارت
آب کر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آب کر

‏ ‏

آب کر

‏         مسأله 1- آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازی و پهنا و گودی آن هر ‏‎ ‎‏یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند،و وزن آن از صد و بیست و هشت ‏‎ ‎‏من تبریز،بیست مثقال کمتر است که 376/740 کیلوگرم می‌شود.‏

‏         مسأله 2- اگر عین نجاست،مانند خون،به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا ‏‎ ‎‏رنگ یا مزۀ قسمتی از آن را تغییر دهد؛چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد ‏‎ ‎‏تمام آب نجس می‌شود،و اگر به اندازۀ کر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا ‏‎ ‎‏مزۀ آن تغییر کرده نجس است،و چنانچه تغییرش از بین برود و با بقیۀ آب مخلوط ‏‎ ‎‏شود تمام آب پاک است.‏

‏         مسأله 3- آبی که به اندازۀ کر بوده،اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه،مثل ‏‎ ‎‏آب کر است؛یعنی نجاست را پاک می‌کند و اگر نجاستی به آن برسد نجس نمی‌شود.و ‏‎ ‎‏آبی که کمتر از کر بوده،بعد انسان شک کند به مقدار کر شده یا نه،حکم آب کر ندارد، ‏‎ ‎‏اما اگر آبی را ندانیم به اندازۀ کر است یا نه و حالت سابق آن را هم ندانیم،به ملاقات ‏‎ ‎‏نجاست نجس نمی‌شود،ولی سایر احکام کر بر آن جاری نیست.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 6

‏         مسأله 4- کر بودن آب به سه راه ثابت می‌شود:اول:آن که خود انسان یقین کند. ‏

‏دوم:دو مرد عادل خبر دهند.سوم:کسی که آب در اختیار اوست به کر بودن آن خبر ‏‎ ‎‏دهد،مثلاً حمامی بگوید:آب خزینه و یا حوض حمام کر است.لکن در سوم اشکال ‏‎ ‎‏است و احتیاط ترک نشود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 7