علامه محمدتقی جعفری
سیما و نگاه امام، تجسم اخلاق و عرفان مثیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

سیما و نگاه امام، تجسم اخلاق و عرفان مثیت

‏     ‏‏در اولین روز حضور اینجانب در دروس اخلاق و عرفان ایشان،‏‎ ‎‏قیافه ای بسیار روحانی با نگاههایی جالب دیدم که به مطالبی که در درس‏‎ ‎‏ابراز می نمودند، حالت توافق با آنچه در درون می گذشت را ارائه‏‎ ‎‏می نمود.‏

‏آن روزها آیات آخر سورۀ حشر را تدریس می کردند. با کمال وضوح به‏‎ ‎‏خاطر می آورم وقتی این آیۀ مبارکه (هوالله الخالق الباری المصور له‏‎ ‎‏الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم)‏‎ ‎‏را تفسیر می فرمودند، جذابیت مطالب به حد عالی رسیده بود و طلاب با‏‎ ‎‏یک انقلاب روحی به افاضات عرفانی ایشان گوش می دادند. هیجان‏‎ ‎‏روحی و عمق مطالبی که ابراز می شد، بخوبی اثبات می کرد که مطالب‏‎ ‎‏ابراز شده، فوق معلومات حرفه ای و رسمی است که متأسفانه عده ای را به‏‎ ‎‏خود مشغول می نماید.‏

‏اینجانب پس از آن تاریخ فروغی از عرفان مثبت را در زمان تحصیل در‏‎ ‎‏نجف اشرف در چهره و گفتار و سایر رفتارهای زندگی در حکیم متأله و‏‎ ‎‏عارف بزرگوار شیخ مرتضی طالقانی دیدم. ‏

‏ ‏

‎ ‎