مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎عنوان ونام پدیدآور: امام خمینی وهیأت های دینی مبارز: خاطرات محمدعلی اسدی، هاشم امانی،  سعید امانی همدانی، اکبر حسینی صالحی، حبیب الله عسگراولادی، فضل الله فرخ، محسن لبانی،  سیدمحمود محتشمی پور، ابراهیم نظری/  به اهتمام محمدجواد مرادی نیا. مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1387. مشخصات ظاهری:  345 ص.: مصور(رنگی). فروست:  یادها؛ 23.ISBN:  978 - 964 - 335 - 996 - 6  شابک: وضعیت فهرست نویسی:  فیپا یادداشت:  نمایه. موضوع: 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسـلامی ایـران، 1279ـ 1368. ـ ـ شاگردان وپیروان ـ ـ خاطرات. شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ گروه تاریخ. مؤسسه چاپ ونشر عروج.  مرادی نیا، محمدجواد، 1345 ـ ، گردآورنده.رده بندی کنگره: 8 الف 4 م/4/1576           DSR                                           رده بندی دیویی:  08420922/ 955شماره کتابشناسی ملی: 1231758                                                               ‎

      

      

      

      

       کد/ م 2382

       

ARMORU~1

‏ ‏

 امام خمینی وهیأت های دینی مبارز 

‎ ‎    به اهتمام:  محمدجواد مرادی نیا

‎ ‎‎ ‎ ناشر:  چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

‎ ‎‎ ‎‏ ‏چاپ اول:  1387    

‎ ‎  شمارگان:  3000 نسخه         ‍      

‎ ‎  قیمت:  3500 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏                    ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                   0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                   0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                   0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 1