فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل دوم / خاطرات هاشم امانی

فصل دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات

هاشم امانی


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 29


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 30

‏هاشم امانی از خاندان امانی ‌هاست. او و دو براردش حاج صادق و سعید از دوران نوجوانی و جوانی وارد مبارزات سیاسی شده و در خدمت نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی قرار گرفتند.‏

‏هاشم امانی در 1303 ش در تهران، خیابان خیام (مقابل پاچنار) کوچه گذرقلی متولد شد. پدر و خاندانش همدانی بودند. پدربزرگش دو سال قبل از قحطی سال‌های 1336 قمری از همدان به تهران آمد.‏

‏شغل پدرش امانت فروشی بود و اغلب از شهرستان‌ های مختلف برای او بار می‌فرستادند به همین مناسبت بود که خانواده آن ‌ها به «امانی» شهرت یافتند.‏

‏دروس ابتدایی را تا سال چهارم گذراند ولی با پیش آمدن جریان متحدالشکل شدن البسه، پدرش او را از رفتن به مدرسه بازداشت و او را در حجره ‌ی‌خود واقع در چهارسوی بزرگ (=‌ سرای جمهوری) به کار گماشت. بین سال‌های 1314 تا 1320 شمسی در کنار پدر به کار پرداخت. بعد از جریانات شهریور 1320 کم کم وارد فعالیت‌ های سیاسی شد و دهه 1320 در کنار آیت ‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به فعالیت پرداخت. سپس عضو تشکیلاتی به نام مجمع مسلمانان مجاهد شد و صندوق داری تشکیلات را به عهده گرفت. شهریه ‌ها را از افرادی که داوطلبانه کمک می‌کردند می‌گرفت و به مصارف و هزینه ‌های مختلف همچون کارهای اجتماعی و چاپ اعلامیه ‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 31

‏و... می‌رساند. او به همراه دو برادرش حاج صادق و سعید از زمان شروع حرکت انقلابی امام خمینی در آغاز دهه چهل به آن حرکت پیوسته و در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی گام زدند. او سپس به همکاری با هیات ‌های موتلفه اسلامی پرداخت و فعالیت‌ های سیاسی ‌اش را در آنجا متمرکز کرد. وی از دوران مبارزه خاطرات مفیدی دارد که ملاحظه می‌کنید:‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 32