فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
جریان های تاثیرگذار در مبارزات سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جریان های تاثیرگذار در مبارزات سیاسی

‏نهضتی که ـ تا اندازه ‌ای ـ توانست در آن زمان اثرگذار باشد، نهضت آیت ‌الله کاشانی‏‎ ‎‏بود. یکی هم جمعیت فداییان اسلام که مرحوم سید مجتبی نواب صفوی عهده دار آن ‏‎ ‎‏بود. این جمعیت در مقابل فشارها، تحقیرها و بی ‌ارزشی هایی که به مسلمانان روا‏‎ ‎‏می‌شد، فعال بود. همزمان با آن ‌ها جمعیت ‌های دیگری هم چون اتحادیه مسلمین و... ‏‎ ‎‏هم فعالیت داشتند.‏

‏این ‌ها مربوط به سال‌های 1325ـ 1324 است. جبهه ملی و حرکت ‌ها و نهضت ‌های ‏‎ ‎‏غیرمذهبی نیز در این سال ‌ها در صحنه بودند. آن‌ ها وقتی که به قول خودشان ‏‎ ‎‏دمونستراسیون (راهپیمایی) راه می‌انداختند، جمعیت شان به حدی بود که یک طرف ‏‎ ‎‏جمعیت به مجلس (میدان بهارستان) می‌رسید و هنوز انتهای جمعیت از داخل دانشگاه ‏‎ ‎‏تهران بیرون نیامده بود؛ یعنی تمامی خیابان جمهوری و بلکه بیشتر را جمعیت ‏‎ ‎‏می‌پوشاند. در روزهای مخصوص مثلا روز یازده اردیبهشت که روز کارگر نام داشت، ‏‎ ‎‏این ‌ها تمام صحن خیابان‌ ها را می‌گرفتند. با ماشین ‌های روباز از دهات و اطراف، ‏‎ ‎‏کارگرها را می ‌آوردند و کاروان شادی راه می‌انداختند. می‌کوبیدند و می‌رقصیدند، ‏‎ ‎‏نمایش فوق العاده ‌ای داشتند؛ یعنی خیابان دربست در اختیار این ‌ها قرار می‌گرفت. این ‏‎ ‎‏برنامه ‌ها در تهران و تمام شهرها بود.‏

‏حزب توده هم زمانی پنج وزیر در دولت داشت. اعضای آن حزب در ساختمان ‏‎ ‎‏مرکزی تشکیلات واقع در خیابان فردوسی حتی زندان هم داشتند و هرکاری دلشان ‏‎ ‎‏می‌خواست انجام می‌دادند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 35