فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
برگزاری جلسات در مسجد شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برگزاری جلسات در مسجد شاه

‏روزهای جمعه هم یک قاعده ‌ای رسم شده بود که در مسجدشاه (مسجد امام فعلی) ‏‎ ‎‏مردم به صورت طبیعی و خودجوش جمع شده و مذاکره می‌کردند و گفتگوهای ‏‎ ‎‏سیاسی انجام می‌ دادند که چه بکنیم؟ ما هم به آن جا رفتیم و آشنا شدیم. یکی از رفقا‏‎ ‎‏که در بازار مروی خیاطی داشت آن جا مرا دید و گفت: امروز مهندسان راه آهن در ‏‎ ‎‏خانه آیت ‌الله کاشانی جمع شده بودند و نسبت به موضوعی اعتراض داشتند و ‏‎ ‎‏می‌خواستند از طریق ایشان به شکلی اعتراضشان منعکس گردد. ایشان آن جا به من ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 37

‏پیشنهاد کرد که شما هم به منزل آیت ‌الله کاشانی بیایید. روزهای جمعه در اجتماعات ‏‎ ‎‏خیلی‌ ها شرکت می‌کردند. دسته دسته می ‌ایستادند و راجع به مجموع جریانات روز ‏‎ ‎‏صحبت می‌کردند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 38