فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
نقش اسدی در مسئله کشف حجاب و وقایع مسجد گوهرشاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقش اسدی در مسئله کشف حجاب و وقایع مسجد گوهرشاد

‏فروغی یک شخصیت استخوان دار، فهمیده و مطلعی بود؛ او همان کسی بود که ‏‎ ‎‏دامادش اسدی در قضایای خراسان (مسجد گوهرشاد) نایب ‌التولیه بود و پس از جریان ‏‎ ‎‏مسجد گوهرشاد به خاطر کوتاهی درکار و سوء نیت و رفتاری که داشت به تهران فرا‏‎ ‎‏خوانده شد. در تهران او را محاکمه و اعدام کردند. ظاهرا علت اعدام او این بود که در ‏‎ ‎‏جریانات مسجد گوهرشاد به او تکلیف می‌کنند مسئله کشف حجاب را اجرا کند، ولی ‏‎ ‎‏او مایل نبود و می‌خواست بگوید که این کار عملی نیست و آن جریانات مسجد ‏‎ ‎‏گوهرشاد و بهلول و چند روز منبر رفتن او و غیره را از روی عمد فراهم کرده بود تا‏‎ ‎‏مقاومت مردم را برانگیزد. آن طور که شایع بود ماشینی برای بهلول تهیه کرده بود تا او ‏‎ ‎‏بتواند به وسیله آن به افغانستان فرار کند. در هر حال اسدی را به تهران آوردند و ‏‎ ‎‏محاکمه کردند. در بازرسی از منزل وی نامه ‌ای پیدا می‌کنند که به پدر زنش نوشته بود ‏‎ ‎‏که وساطت کند تا او را اعدام نکنند. فروغی (پدرزنش)‏‎[2]‎‏ می‌نویسد:‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 38

  • . طبق اسناد و مدارک معتبر و متقن، محمد علی فروغی پدرزن محمدولی خان اسدی (نایب التولیه استان  قدس رضوی) نبود بلکه دو تن از پسران محمدولی به نام های علی اکبر و سلمان داماد فروغی بودند و ظاهرا علی اکبر، خواهر فروغی و سلمان دختر فروغی را به زنی گرفته بودند.